Integration af podcasts i undervisningen

Podcast kan med fordel bruges som et element i læring og undervisning. Men de små stumper film eller lyd fungerer bedst, når de bruges som supplement til face-to-face undervisning.

Jordemødre underviser primært jordemoderstuderende på jordemoderuddannelsen enten teoretisk på skolen eller praktisk på fødestederne og i konsultationen. Men jordemødre underviser også hinanden samt de gravide på forældre- og fødselsforberedelseskurserne. I denne artikel fokuseres der på jordemoderens tilrettelæggelse af undervisning på forældreog fødselsforberedelseskurser, men brug af podcasts er også relevant for de øvrige undervisningsopgaver, jordemødre varetager.

Når man som underviser planlægger forældre- og fødselsforberedelse ender det ofte med, at fokus er rettet mod det faglige indhold samt de praktiske forhold. Hvorimod de didaktiske overvejelser levnes mindre plads i planlægningen forud for undervisningen. De didaktiske overvejelser handler om, hvorfor jeg som underviser vælger at undervise på den måde jeg gør. Didaktik handler om metodeovervejelser.

Podcasts og fødselsforberedelse
I forbindelse med udarbejdelse af et undervisningsprogram for kommende forældre til Parat til barn projektet (2) skulle der træffes didaktiske beslutninger. Et af de didaktiske valg jeg traf, var at benytte podcasts i undervisningsmaterialet. De små podcasts, der blev integreret i undervisningen, viste og formidlede episoder som fx barnets signaler forud for en amning, en korrekt position ved brystet eller et træt spædbarn. Integrationen af podcasts i undervisningen evaluerede deltagerne særdeles positivt.

Der er et stort potentiale for brug af podcasts i forældre- og fødselsforberedende undervisning. Man kan vælge at bruge podcasts som et supplement eller som et aktivt formidlingsværktøj i undervisningen. Undersøgelser har vist positiv effekt på den opnåede læring samt positiv feedback fra kursusdeltagerne når podcasts benyttes i undervisningen. (3) Bruges podcasts som erstatning for undervisning, opnås derimod lille eller ingen effekt på deltagernes læring. (4) Derfor anbefales det, at podcasts bruges integreret i undervisningen, altså som blended learning.

En dansk undersøgelse fandt, at 20 % af den undervisning, der formidles i undervisningslokalet, bidrog til den opnåede læring, mens de resterende 80 % af læringen sker før og efter den aktuelle undervisning. (5)

Podcasts er fx ideelle som kursusintroduktion i tiden op til selve undervisningen, til formidling af praktiske og følelsesmæssige emner, og til repetition i tiden efter undervisningen. En undersøgelse fandt, at 89 % af deltagerne mente, at podcasts integreret i undervisningen hjalp dem til at være mere aktivt involveret i undervisningen. (6)

Brug af podcasts integreret i undervisningen har potentiale til, at motivere deltagerne, øge deres udbytte af undervisningen og afstemme deres forventninger til kurset. Produktion af podcasts er ikke kompliceret og der findes flere programmer som brugere med almene it kundskaber kan betjene efter en kort introduktion. Be creative!

Referencer:
1. Wikipedia, 2009a; Oxford University Press, 2009.
2. Maimburg RD et al. (2012) Randomised trial of structered antenatal training sessions to improve the birth process. BJOG; 117 (921- 928).
3. Smith G, Fidge C. (2008) On the efficacy of prerecorded lectures for teaching introductory programming in proceedings of the tenth conference on Australian computing education. 78 (129-136). Wollongong, NSW, Australian Computer Society.
4. Abt G, Barry T. (2007) The quantitative effect of students using podcasts in a first year undergraduate exercise physiology module. Bioscience Education e-Journal 10.
5. Hauen F, Denager M. (2006) Læring med bundlinje effekt. København: Børsens Forlag.
6. Clark S, Taylor L, Westcott M. (2007) Using short podcasts to reinforce lectures. In Proceedings of the Assessment in Science Teaching and Learning Symposium (pp 22- 27). Sydney: UniServe Science
7. Salmon G, Edirisingha P. (2008) Podcasting as an educational building block in academic libraries. Australian Academic and Research
8. Edirisingha P, Salmon G, Nie M. (2008) Developing pedagogical podcasting. Maidenhead: Open University Press and SRHE

Om podcast
Følgende anbefalinger for brug af podcasts i undervisning findes i litteraturen (7+8) Podcasts skal: 

  • Være korte – ikke længere end 15 minutter 
  • Integreres med anden undervisning – ikke sættes i stedet for
  • Laves i en uformel stil – undgå fx oplæsning eller et meget fastlåst manuskript 
  • Benyttes til forskellige læringssituationer
  • Udarbejdes i en teknisk god kvalitet

Hvad er podcast?
Podcasting eller podcast er en metode til udgivelse af lydeller videofiler på internet, podcasts. Ordet Podcast blev introduceret i 2004 af Ben Hammersley i The Guardian ved at kombinere ordene iPod og Broadcast. (1) Senere har udtrykket ’pod’ ændret betydning til ’Personal On Demand’, sådan at ’podcasting’ betyder ’Personal On Demand Casting’ eller ’personlige udsendelser til afhentning’.
Kilde: Wikipedia