”Ingen jordemødre har noget imod travlhed. Det er vi uddannet til..”

Jordemødre i Region Hovedstaden har i de forløbne uger været i medierne og advare om, at flere besparelser vil kompromittere
sikkerheden på fødegangene. Forholdene er allerede sådan, at
trivslen blandt jordemødre i regionen er i bund.

"På aftenvagt med en jordemoder: 9 timer, 2 fødsler og knap tid til maden" var overskriften på en artikel i Politiken den 2. juni. Journalisten tilbragte en aften på fødegangen kort tid efter, at hospitalets ledelserog direktion havde advaret mod flere besparelser på sygehuset. De bebudede besparelser vil tvinge Riget "i knæ", udtalte den lægelige direktør.

"Det er derfor, Politiken er på besøg. Jordemødrene er kørt helt ned, fortæller flere ansatte. I forvejen er trivslen elendig, gruppen af social- og sundhedsassistenterer blevet halveret, jordemødre er for nylig blevet fyret eller omplaceret, og de, der stadig er ansat, må sommetider udføre sundhedsassistenternes arbejde", står der i artiklen.

"Jeg elsker mit arbejde som jordemoder. Men nogle gange går jeg hjem og tænker ‘Holy Moses, det her orker jeg ikke mere. Jeg frygter ikke for de fødende. Endnu. Men på sigt gør jeg helt klart", fortæller jordemoder Lene Skou Jensen i artiklen.

En anden artikel i Politiken den 2. juni beskriver en nyligt offentliggjort trivselsrapport: "Chef for obstetrisk klinik på Rigshospitalet, Morten Hedegaard, erkender, at trivselsundersøgelsen "ikke ser for køn ud". Det skyldes især de gentagne spareøvelser, som hospitalet er blevet pålagt af politikerne, mener han: "Vi har lavet denne spareøvelse igen og igen. Jeg frygter, at jordemødrene på sigt må have øje på flere fødsler ad gangen. Og vores jordemødre er i forvejen presset helt i bund", siger han til Politiken.

Politiken fortsatte dækningen af forholdene på fødegangene i en artikel den 7. juni – denne gang fra Hvidovre Hospital. Arbejdsforholdene på stedet er dybt kritisable, fortæller jordemoder Lone Hedegaard. "Ud over nedslidning og udbrændte jordemødre er det værste, at det medfører dårligere behandling, udsatte igangsættelser og benhård prioritering", forklarer jordemoderen. "Det gør et stort indtryk, for det er ikke rart, når medarbejdere ikke har det godt", siger vicedirektør på Hvidovre Hospital Torben Mogensen. Han siger videre:"Rigtigt meget af vores personale har et travlt arbejdsmiljø, og vi vil gøre alt for, at de kommende besparelser kommer tilat gøre så lidt ondt som muligt", siger Torben Mogensen til Politiken.

"Ingen jordemødre har noget imod travlhed. Det er vi uddannet til, og vi yder gerne en ekstra indsats. Men når balancen forrykkes og mængden af dage med stor travlhed overstiger dage med normalt tempo, så er der noget galt. Tror politikerne virkelig, at almindelige naturlige fødsler som en del af en spareplan kan klares hurtigere i dag end tidligere?" Ordene er jordemoder Lene Skou Jensens og stammer fra hendes kronik i Kristeligt Dagblad den 20. juni .

Kronikøren skrivere videre: "Jeg er ikke bekymret for de gravide endnu. Jeg er bekymret for mine kollegaer. Jeg ser dem spille højt spil med sig selv for at kunne følge med. Jeg ser sliddet. Jeg ser dem arbejde hårdt og værne om kvinderne og familierne. Jeg ser dem bide sammen om deres faglighed. En faglighed, de med god grund er stolte af. Det samme er jeg. Men også jeg ,der er en garvet jordemoder, går nu jævnligt hjem fra en vagt med en knude i maven. Ligesom jeg møder yngre jordemødre, der tvivler på deres fremtid inden for vores fag. Ikke at det går ud over den fødende endnu. Det går ud over jordemødrene. Klynk? Nej! Det er bare hverdagen".

"Vi skal fandengalemig ikke effektivisere fødslen". Sådan skriver formand Lillian Bondo i en Kronik i Information den 21. juni . I kronikken udfordrer Lillian Bondo politikerne og peger på øgede udgifter, når det forebyggelsespotentiale, der ligger i svangreomsorgen, ikke udnyttes."Vi har over 20 procent kejsersnit og alt for mange igangsættelser, og alt for få kvinder ammer så længe, som det er anbefalet, går glip af en gigantisk sundhedsfaktor, fordi opbakningen på føde- og barselafdelingen eller i hjemmet ikke er tilstrækkelig".

I dag udfordres kvindernes mulighed for at komme godt igennem fødslen ved hjælp af tid og jordemoderopbakning af konstante krav om effektivisering på de store centraliserede fødesteder. "Effektiviseringer blevet et paradigme, som også fødselshjælpen er omfattet af", skriver LillianBondo.

"Vi tager for dårligt mod vores ny generation – langt flere kvinder ville kunne gå gennem gode fødsler, hvis vi bakkede dem helt anderledes op i graviditeten. God, grundig fødselsforberedelse, rolige lange samtaler, total opbakning om fødslen med færre indgreb og færre skader".

Kvinderne får også en opfordring med på vejen: "Mens vi venter på politikerne, kan gravide, der kan og har lyst, jo overveje en hjemmefødsel, så I føder trygt og sikkert hjemme med dyner, puder, saft efter eget valg – og med en dygtig jordemoder til stede".