Ingen jordemoder i graviditeten

I Finland ser de gravide ikke en jordemoder før ved fødslen. Siden 1970’erne har sygeplejersker varetaget omsorgen for den normale gravide.

Marjo Lyrra er formand for den finske jordemoderforening. Hun glæder sig over, at mange kommuner nu tilbyder gratis prævention til unge.

I september i år fylder den finske jordemoderforening 100 år.

– Vi fortsætter med at fortælle beslutningstagerne, at jordemødre bør være den primære omsorgsperson i graviditeten og at kvinder i Finland bør have ret til jordemoderbistand i alle livsfaser, siger Marjo Lyrra, der er formand for den finske jordemoderforening.

Selv om antallet af aborter blandt kvinder på mellem 20 og 24 år er gået ned, så er det stadig denne aldersgruppe, der får flest aborter. Jordemoderforeningen har sammen med den finske sundhedsstyrelse og sundhedsministeriet gennem flere år argumenteret for gratis prævention til unge og det har nu båret frugt.

– Flere kommuner har taget ideen til sig og i dag tilbyder omkring 50 kommuner gratis prævention til unge.

Også de finske jordemødre kæmper for bedre løn og arbejdsforhold. En del jordemødre lider af astma og vejrtrækningsproblemer på grund af dårligt indeklima.

Centralisering af fødesteder sker også i Finland.

– Næsten hvert år lukker der fødesteder og jordemødrene tvinges til at arbejde på store enheder, ligesom kvinderne jo også får indskrænket deres valgmulighed med hensyn til fødested, siger den finske jordemoderformand. 

Læs alle artiklerne om Nordisk Jordmorforbunds kongres 2019

Fakta om Jordemødre i Finland 
Jordemoderuddannelsen i Finland kan tages på to måder: En 4½ år lang uddannelse, hvor man samtidig blive både jordemoder og sygeplejerske og en 1½ år lang jordemoderuddannelse ovenpå sygeplejerskeuddannelsen, der tager 3½ år.

Der er 9.668 registrerede jordemødre i Finland. Cirka halvdelen er medlem af den finske jordemoderforening