Ingen cpr-numre i Svendborg

Nyfødte på Sydfyn får kun et nødnummer under en kommende konflikt.

Hvem det kommer til at genere mest, er ikke til at sige: Forældrene, personalet eller cpr-registret, som efterfølgende må rette op på miséren. Men i hvert fald bliver det sådan i Svendborg, at de nyfødte må tage til takke med et nødnummer, hvis de vælger at komme til verden under en kommende konflikt.

– Hvis idéen er, at vi skal lave så lidt som muligt af det, som ikke er uopsætteligt og livstruende, så er cpr-registreringen da noget af det, vi kan undlade, siger tillidsrepræsentant Gitte Valeur.

Selve journalføringen kan man ikke undlade af sikkerhedshensyn, og af samme årsag får børnene også et midlertidigt nummer i stedet for de sidste fire cifre i cpr-nummeret, oplyser jordemoderleder Anette Frederiksen. Hun regner ikke med, at det vil genere brugerne nævneværdigt, men på den anden side, skader det heller ikke.
Forstærket beredskabPå scanningsområdet er der ingen jordemodertimer at hente i Svendborg. Ganske vist lukkes der ned for termins- og misdannelsesscanninger i en konflikt, men det er sygeplejersketimer, der hentes her, mens jordemødrene kun har de uopsættelige tilvækstsscanninger, som ikke berøres.

På fødegangen regner Anette Frederiksen med at oprette et nødberedskab, som faktisk bliver en lille smule forstærket i forhold til det daglige.

– Vi dækker alle dage ind med en buffervagt, fordi jeg regner med, at vi får flere ambulante henvendelser, når de gravide ikke kan komme til på konsultationerne, som de plejer, forklarer Anette Frederiksen.

Alle udekonsultationerne under Svendborg bliver lukket i konfliktperioden, og de gravide kan i stedet henvende sig telefonisk og eventuelt blive visiteret til den centrale nødkonsultation.

– Jeg vil ikke risikere, at vi ”taber” nogen i den her situation, så jeg vil simpelthen ha’ dem i røret. Det er en sikkerhedsting, understreger Anette Frederiksen.