Ingen behøver at blive stående

Tillæg til artiklen “Her må gerne mases”

Det er bestemt ikke hemmelighedskræmmeri, der præger løn-snakken blandt bioanalytikere i dag, nærmest tværtimod, lyder det fra Jenny Heinrichs, kredsformand for bioanalytikerne i Storstrøms amt.

– Kvinderne er næsten blevet overfokuserede på lønnen i dag på grund af Ny Løn og desværre med en negativ effekt, hvor der kan brede sig en stemning af "du-skal-ikke-tro-du-er-noget", lyder en af hendes erfaringer.

– Denne overfokusering på, hvad de andre får i løn betyder nogle gange, at snakken om løn let bliver for firkantet og negativ, mener Jenny Heninrichs og tilføjer, at Ny Løn fx har haft den bivirkning, at nogle føler sig fristet til at lægge ansvar fra sig.

– "Når hun får løn for den del af arbejdet, så skal hun også alene bære ansvaret, så skal jeg ikke gøre noget". Den reaktion har jeg set, og det er uheldigt. Tidligere stillede ingen spørgsmål ved lønnen, det var jo alene ancienniteten, det handlede om. Men nu er det synligt, om din kollega nu også yder det, hun får løn for. Egentligt burde det være positivt, fordi det er tydeligt for enhver, hvordan man selv kan udvikle sig. At nogle lægger sig foran som lokomotiv kan jo trække andre med. Ingen behøver at blive stående.

Jenny Heinrichs har ikke desto mindre erfaring for, at kvinder stadig glemmer at tænke løn ind i ansættelsessamtalerne, og det betyder, at de ikke forbereder sig godt nok.

– Løndelen er meget mere synlig, hvis du fx søger over i det private erhvervsliv. Dér er ingen i tvivl om, at man også skal stille krav. Men det er ikke indlysende på en offentlig arbejdsplads. Jeg har set kvinder møde op til ansættelsessamtale uden overhovedet at have sonderet terrænet. Men du bør altid undersøge, hvad der er at forhandle om, kende forhåndsaftalerne, kende de forskellige tillæg og selvfølgelig kunne fremhæve dine egne kvalifikationer. God forberedelse er helt afgørende, og mange søger da også hjælp på kredskontoret, før de skifter arbejdsplads, heldigvis. Det kan være svært for os i kredsen at rette op på det bagefter, når en bioanalytiker har solgt sig selv for billigt. Personligt er jeg ikke i tvivl om, at det belønner sig at kræve noget, også hos den enkelte i hverdagen, selv om man ikke selv er med til lønforhandlingen, men det er stadig ikke indlysende for alle, at de skal stille krav, tilføjer Jenny Heinrich.

Om bioanalytikerne
Basisgruppen i Danske bioanalytikere overgik til Ny Løn i foråret 2000. Det er kredsformanden, der forhandler på vegne af den enkelte bioanalytiker på arbejdspladsen.