Indkaldelse af abstrakts

Temaet for den 18. kongres i Nordisk Jordmoderforbunds regi er ‘Praksis og videnskab’. Kongressen vil afspejle højdepunkter og udfordringer i den daglige praksis som jordemoder og den stigende mængde af videnskabelige arbejde, der udføres inden for jordemoderfaget. Jordemødre til stede ved denne kongres vil:

  • blive introduceret for ny videnskabelig og erfaringsbaseret viden
  • erfare udvikling inden for deres praksis blive inspireret til at søge nye veje og undersøge fremtidige udfordringer
  • udvikle netværk og venskaber med nordiske kolleger

Jordemødre og forskere inden for jordemoderområdet opfordres hermed til at indsende abstrakts. Abstrakts kan omhandle ethvert aspekt af jordemodervidenskab og jordemoderpraksis inden for områderne reproduktiv sundhed, herunder prævention, graviditet, fødsel og den postnatale periode. Abstrakts inden for temaerne i teori, praksis, uddannelse, ledelse og organisation er meget velkomne.

Jordemoderstuderende vil få lejlighed til at indsende abstrakts indenfor visse præsentationsformer.

Hvis din præsentation er afhængig af resultaterne af en igangværende undersøgelse, skal du kunne dokumentere, at forskningen vil blive afsluttet i tide til præsentation på kongressen i juni 2010.

Bemærk at oplægsholdere betaler den fulde registreringsafgift. Hvis du registrerer dig tidligt, kan du drage fordel af den tidlige registreringsrabat.

Præsentationsformer

På hjemmesiden finder du en kort introduktion til de seks former for præsentation, som du kan indsende abstrakt til:

  • Presentation of practice environment
  • Story-telling
  • Poster presentation
  • Oral presentation
  • Symposium
  • Workshop

Jordemoderstuderende kan indsende abstrakts indenfor kategorierne presentation of practice environment og story-telling. Endvidere kan bachelorer indsende abstrakts vedrørende deres bachelorprojekter til oral presentation og poster presentation.

Det er den videnskabelige komite og nordiske reviewere, der vil beslutte hvilke abstrakts, der bliver optaget til kongressen Sidste frist for indsendelse af abstrakt er den 1. oktober 2009.

Vi ser frem til at modtage dit abstrakt.