Indflydelse

Marianne Brandstrup Larsen er tidligere chefjordemoder i Region Hovedstaden: – Mange jordemødre føler sig sat uden for indflydelse. Ikke kun fagligt men også omkring planlægning af egen arbejdstid.

Ordet ’indflydelse’ går igen, når jordemoder Marianne Brandstrup Larsen skal give sit bud på, hvad der skal til for at tiltrække og fastholde jordemødre på de regionale arbejdspladser.

– Jordemødrene hungrer efter faglig indflydelse. Kun hvis man har indflydelse på retningslinjer og procedurer oplever man ejerskab til den faglige linje. Hvis man som faggruppe ikke bliver taget alvorligt og involveret i beslutninger, så opstår der frustration og resignation, siger Marianne, der har mange års erfaring som vicechef og chefjordemoder på både et mellemstort og et stort fødested.

– Mange jordemødre føler sig sat uden for indflydelse – ikke kun fagligt, men også i planlægningen af egen arbejdstid. Man kan opleve, at man er en brik, der bliver flyttet rundt med, som det nu passer ind i driften, siger Marianne.

Mindre enheder giver fleksibilitet

En af løsningerne er opdeling af de store fødesteder i mindre enheder, hvor jordemødrene kan have mere indflydelse, fleksibilitet og tryghed i deres arbejdsliv.

– Jeg tror meget på kendt jordemoderordninger eller det, vi engang kaldte minicentre. Der skal måske være lidt flere end de to til tre jordemødre i hver gruppe, som vi har i de fleste kendt jordemoderordninger i dag. De mindre enheder vil gøre, at jordemødre kan få tættere relationer til en gruppe kolleger og at de både fagligt og personligt oplever det mere motiverende og trygt. Det vil også være nemmere at hjælpe hinanden i teamet, så man kan flekse ud, hvis man pludselig skal noget, siger Marianne og understreger, at der selvfølgelig skal være fleksibilitet mellem de forskellige teams, så ressourcerne udnyttes.

Marianne kender fra sin tid som chefjordemoder alt for godt grundnormeringen på de storkøbenhavnske fødesteder.

– Nej, jordemodernormeringen er bestemt ikke ret god. I de to år jeg var chef, havde vi tre sparerunder. Inden jeg holdt som chefjordemoder i 2018, havde vi på det år samlet skåret op imod ti procent på lønbudgettet.

Tilbage til fødslerne … måske

Marianne arbejder i dag som leder af et kommunalt plejecenter. Efter at hun forlod jobbet som chefjordemoder var hun basisjordemoder et par måneder. Lysten til personaleledelse var imidlertid for stor.

– Jeg er i dag leder på en arbejdsplads, hvor vi har stor selvbestemmelse på den faglige retning. Vi arbejder med kvalitetsstandarder og inden for disse er rammerne vide. På samme måde bør jordemødre på de regionale arbejdspladser i højere grad inviteres ind til det faglige bord og få deres faglighed i spil. Det vil sammen med et godt tværfagligt samarbejde give jobtilfredshed og kvalitet, siger hun.

Om hun en dag kommer tilbage i svangreomsorgen?

– Måske, men lige nu er jeg glad for de udfordringer jeg har – at lede ind i at få omsorgen i spil.