Indblikket i andres profession er svært at skabe teoretisk

I efteråret 2023 fejrer Danmarks eneste tværfaglige, obstetriske studieafsnit 10 års jubilæum. Læs med her, hvor to af de ansvarlige bag studieafsnittet fortæller om, hvad der gør studieafsnittet til noget helt særligt.

Man skal ikke have været på arbejdsmarkedet i mange år for at vide, at projekter kommer og går. Selv gode projekter skal kunne noget helt særligt for virkelig at bide sig fast i en organisation og blive en del af den daglige drift. I et presset sundhedsvæsen farer sparekniven med jævne mellemrum rundt, og også gode idéer får til tider et stød i de vitale organer.

Men af og til – bare af og til – får en virkelig god idé lov at fejre 10-års fødselsdag. Sådan en idé er det obstetriske studieafsnit på svangrebarselsafsnittet på Gødstrup Regionshospital.

Her har man siden 2013 løbende samlet flokke af jordemoderstuderende fra henholdsvis 4. og 6. semester sammen med sygeplejestuderende fra 6. semester og medicinstuderende på 11. semester om at varetage plejen og behandlingen af indlagte barselsfamilier i 14 dage.

De har det fælles vilkår, at de er studerende, men derudover adskiller de sig meget fra hinanden, og netop det er vigtigt, forklarer Birgitte Mørk Kvist, der er uddannelsesansvarlig jordemoder på Gødstrup Regionshospital:

“De modellerer både sig selv og hinanden i løbet af de 14 dage.”

Øvelse i at stå forrest

Rent praktisk samles de studerende i et fysisk studieafsnit, hvor de har arbejdsstationer og holder daglige møder og pauser. De har otte dag- og aftenvagter fordelt på 14 dage (undtagen de medicinstuderende, som kun deltager i én uge) og i disse dage har de ansvar for de familier på svangrebarselsafsnittet, som er udvalgt til at være passende i niveau. Fx tager de studerende sig af en stor del af de kvinder, der har fået foretaget elektive kejsersnit.

“Vi sætter fx en jordemoder- og en sygeplejestuderende sammen, og de får så to familier, som de har ansvaret for at passe. De får en grundig førvejledning, hvor mulige scenarier tales igennem, så de er forberedt, hvis familierne spørger ind til fx navlesnors ph-værdien. Når de så går ind til familierne, får de virkelig øvelse i at stå forrest. Bagefter giver de hinanden feedback, og når der så rundes af med eftervejledning, ender det af og til med, at en af vejlederne siger: ’Her er noget, hvor vi alle sammen er i tvivl. Hvem undersøger det til i morgen?’,” fortæller Birgitte Mørk Kvist.

Derudover giver holdet hinanden planlagt undervisning to gange om ugen om et aktuelt emne som fx gulsot eller blodtypeuforligelighed.

“Det, at de studerende møder hinanden tværfagligt, gør, at de kan give hinanden mange tilbagemeldinger og feedback og virkelig dyrke et peer-topeer læringsunivers,” forklarer Bodil Elkjær Hansen, der er klinisk sygeplejefaglig vejleder i afsnittet.

En dyr løsning

Og netop tværfaglighed er afdelingens største fokus. De studerende skal lære af, med og om hinanden, fordi de på den måde udvikler sig både monofagligt og træner deres tværprofessionelle samarbejde.

“Indblikket i andres profession er svært at skabe teoretisk. Og de bliver så ligeværdige, når de samarbejder på den her måde,” siger Bodil Elkjær Hansen, og suppleres af Birgitte: “De får virkelig meget respekt for hinandens fagligheder og indser, hvor meget de kan sammen. Undervejs i forløbet studser de ofte over, at det her er første gang, de møder hinanden i løbet af deres studier og lærer af hinanden tværfagligt.”

Men hvis det tværfaglige, obstetriske studieafsnit giver de studerende så meget vigtig læring, hvorfor er det – i hvert fald så vidt de selv ved – Danmarks eneste af slagsen? Det har Birgitte Mørk Kvist en del af forklaringen på:

“Studieafsnittet er funderet i nogle pædagogiske tanker, som er forankret i hele organisationen og har stor ledelsesmæssig opbakning. Det er en dyr løsning, der ikke er noget discount over. Resultatet er til gengæld meget mere selvstændige studerende, som i langt højere grad er praksisklar, efter de har afsluttet forløbet, end de var før.”


Opbygning

Holdstørrelserne i Obstetrisk Studieafsnit kan variere lidt, men ligger typisk på cirka:

  • 2 medicinstuderende fra 11. semester
  • 2 jordemoderstuderende fra 4. semester 1 jordemoderstuderende fra 6. semester
  • 2 sygeplejestuderende fra 6. semester

Cirka 12 hold om året er igennem et forløb i studieafsnittet.

De sygeplejestuderende kommer udelukkende fra Gødstrup Regionshospital, de jordemoderstuderende kan komme fra både andre kliniksteder under UCN og fra UCS, mens de medicinstuderende har klinik i Gødstrup og deres teoretiske undervisning ved Århus Universitet. De medicinstuderende deltager kun én uge mod de jordemoder- og sygeplejestuderendes to uger i studieafsnittet.

De studerende følges af en jordemoder og en sygeplejerske, der har en klinisk vejlederuddannelse, og er tilknyttet den stuegangsgående læge på svangrebarselsafsnittet.


En studerendes erfaringer

Nikoline Schau Hermann Laursen er jordemoderstuderende på 4. semester og fortæller om sine oplevelser med læringen på studieafsnittet:

“I studieafsnittet bruger man hinanden og finder ud af, hvad kommende læger og sygeplejersker ved. Samtidig lærer man utroligt meget om sig selv, hvad man kan og om sin egen faglighed af at være sammen med de andre. De sygeplejestuderende ved en masse om fx sårpleje, og de medicinstuderende har stor viden om farmakologi, men vi jordemoderstuderende har en specialviden om fødslen, som familierne på barselsafsnittet lige har været igennem. De andre kan af og til sige ’Wow, hvor ved I meget om fødsler!’ Selvom man i sit stille sind kan tænke, at man så til gengæld ikke ved noget om alle hospitalets andre afdelinger, som de gør, så er det da et selvtillidsboost, hvor man bliver gjort opmærksom på alt det, man faktisk kan.”