Ikke altid populært

Årets pris fra En god start i livet går i år til Fødeafdelingen ved Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Prisen blev givet for en indsats, der imødekommer kvinder med fødselsangst og fokuserer på gode forhold for den vaginale fødsel. Bagtanken og hensigten er at dæmme op for antallet af kejsersnit. Og det er lykkedes, men ikke altid populært

I dag har det sønderjyske fødested en af landets laveste kejsersnitsfrekvenser uden at være gået på kompromis med sikkerheden for mor og barn. Faldet i antal kejsersnit er ikke kommet over night, det har taget mange år at nå dertil. I dag tilbydes gravide med særlig angst for fødslen en samtale med læger og jordemødre, der kan tilbydes kendt jordemoder og der bliver altid lagt en plan for fødslen i samarbejde med kvinden. Det har også handlet om en kulturændring blandt læger og jordemødre. Og det har handlet om ledelsesmæssig opbakning.

– For nogle år siden var holdningen til kejsersnit mere liberal. Det er jo en relativ enkel operation at udføre og den ernem at lære. Men den liberale tilgang viser sig i dag i form af de problemer, vi har ved de mange efterfølgende graviditeter, siger Tove Bøttcher, kvalitets- og udviklingskoordinator på Aabenraa Sygehus, der modtog prisen sammen med overlæge Katrin Löser.

Beslutningen om at lave kejsersnit skal altid træffes af to læger, og det sker, at en kvinde får nej, hvis hun ønsker kejsersnit uden medicinsk indikation, og det har givet genlyd – også i de lokale medier.

– Det har også været en kontroversiel proces, og vi har ikke altid været populære, erkender overlægen. Men jordemødre og læger står ved, at den vaginale fødsel er at foretrække, hvis der ikke er tungtvejende argumenter for den operative løsning.

– Vi arbejder i denne sammenhæng ud fra princippet, at vi ved bedst: Det er godt at undgå sectio. Og det står vi ved, sagde jordemoderen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby overrakte prisen. Hun mener, at det er vigtigt at tage ønsket om kejsersnit alvorligt, da det ofte bunder i en tidligere dårlig fødselsoplevelse. Ministeren ser fordelene i at målrette tilbud til netop denne gruppe af kvinder.

– I skaber det fortrolige rum og tager samtalen tidligt, og det er med til at få flere gode vaginale fødsler. I sætter det hele i spil: Valg af fødested, kendt jordemoder og så samtalen, sagde Ellen Trane Nørby, der håber, at erfaringerne fra Aabenraa vil brede sig i resten af landet.

– I har skabt en systematik, der kan bruges i den videre planlægning af svangreomsorgen, sagde ministeren med henvisning til revision af Sundhedsstyrelsens ‘Anbefalinger for svangreomsorgen’, der netop nu er i gang.