Igangsættelse af fødslen associeret med akut sectio og vacuum-forløsning

Der er i den videnskabelige litteratur uenighed om, hvorvidt igangsættelse af fødslen øger risikoen for akut sectio, mens risikoen for vacuumforløsning i mindre grad er belyst.

Den aktuelle undersøgelse er baseret på data fra det Medicinske Fødselsregister i Sverige i perioden fra 1999 til 2012. Alle fødsler med gestationsalder (GA) fra 37+0 til 41+6 er inkluderet. Flerfoldsfødsler, fødsler med misdannede eller intrauterint døde børn, fødsler afsluttet med tangforløsning og elektivt sectio er ekskluderet fra undersøgelsen.

Undersøgelsen inkluderede 1.078.536 fødsler. Ved ca. halvdelen af igangsættelserne var der ikke noteret medicinsk komplikation i graviditeten.

Associationen mellem igangsættelse af fødsel og akut sectio samt vacuumforløsning undersøges. Analyserne stratificeres på paritet (første/flergangsfødende), GA (37-38/39-41) og graviditetskomplikationer (ja /nej) og justeres for kendte confounderer som mors alder, BMI, paritet, barnets fødselsvægt, GA og graviditetskomplikationer. Da undersøgelsen inkluderer data fra en længere tidsperiode kontrolleres der for sekular trend for at undgå, at risikoestimatet afspejler ændringer over tid.

I undersøgelsesperioden steg andelen af igangsatte fødsler i Sverige fra 7,7 til 12,9 % for førstegangsfødende og fra 7,5 til 11,8 % for flergangsfødende. Årsagen til stigningen af igangsættelser er ukendt, men der ses en samtidig stigning i maternel alder og BMI.

Risikoen for akut sectio efter igangsættelse af fødsel var 2-3 gange højere for alle sammenlignet med en spontant indsættende fødsel – undtagen for flergangsfødende i gestationsuge 37-38.

I gruppen af kvinder uden kendt medicinsk komplikation var risikoen for akut sectio tredoblet i gestationsuge 39-41og forøget med 40 % i gestationsuge 37-38 sammenlignet med kvinder, der gik spontant i fødsel.

Associationen mellem akut sectio er størst hos førstegangsfødende med GA 39-41 (OR 3.22; 95 % CI: 3.13-3.33) og gravide uden graviditetskomplikationer i GA 39-41 (OR 3.20; 95 % CI: 3.23-3.51). Risikoen for vacuumforløsning var 20-50 % forhøjet ved igangsat fødsel, risikoen var størst hos gravide i GA 39-41 uden graviditetskomplikationer (OR 1.58; 95 % CI: 1.53-1.64).

Det var i undersøgelsen ikke muligt at undersøge, hvilken metode, der var benyttet i forbindelse med igangsættelse af fødslen, ligesom der ikke var oplysninger om Bishop scores.

Ekéus C, Lindgren H. Induced Labor in Sweden, 1999-2012: A population-Based Cohort Study. Birth; 2016 Jan 18. doi: 10.1111/birt.12220. [Epub ahead of print]
Interessekonflikter: Ingen