I praktik med kendt jordemoder

De studerende vil gerne have kontinuitet og det får det ved at følge jordemødre i kendt jordemoder-ordning. Men der er også udfordringer.

I starten af året oprettede fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital i Skejby en Hjemmefødsels- og kendt jordemoderordning kaldet HKJO, som de studerende på uddannelsens første del kan blive tilknyttet. En fordel ved at være tilknyttet en kendt jordemoderordning kan være, at hvis kontaktjordemoder bytter vagt, så vil det være med en jordemoder, den studerende også kender.

– Vi ved, at de studerende generelt lærer af at følge et helt forløb fra start til slut, men vi ved endnu ikke, om det læringsmæssigt er ideelt at være tilknyttet en kendt jordemoderordning. Det har vi alt for få erfaringer til at vide endnu, siger Else Dorthe Andersen, uddannelsesansvarlig jordemoder.

Foreløbig følger de studerende deres kontaktjordemoder i HKJO i deres rådighedsvagter, som de typisk har 3-4 af i træk. Hvis de ikke er kaldt i det første døgn, så sørger den uddannelsesansvarlige for, at de studerende kommer i en fast vagt på fødegangen. Hvis den studerende er kaldt i en rådighedsvagt, kan hun gå hjem efter otte timers effektivt arbejde.

– Men det gør de jo typisk ikke, fordi de gerne vil være med hele vejen. Men det er en udfordring at få krav om 30 timers patientkontakt ugentligt til at gå op med hensigtsmæssige arbejdsforhold for den studerende, siger Else Dorthe Andersen.