I ligestillingens tegn

En ny film om ligestilling lagde op til debat om blandt andet øremærket barsel til fædre.

Ann-Birgitte Havelund Nielsen er nytiltrådt næstformand med stor interesse for ligestilling

Første dag på Folkemødet stod for mig i ligestillingens tegn, da jeg så filmen ”Det kan blive endnu bedre” og deltog i den efterfølgende debat.

Filmen er instrueret af Kathrine Windfeld og er en debatfilm, der sætter fokus på køn og ligestilling 100 år efter, kvinderne fik stemmeret. Filmen sætter gennem fire temaer og myterne herom spørgsmålstegn ved, om vi i 2015 er helt i mål med ligestillingen. Det gælder ligeløn, barsel, lederposter og det kønsopdelte arbejdsmarked.

Og filmen understreger egen titel, at det kan blive meget bedre. Vi er på ingen måde langt i Danmark, når det gælder ligestilling på de fire fremhævede punkter.

I den efterfølgende debat, hvor bl.a. Dennis Kristensen (FOA), Charlotte Rønhof (DI) og Bo Lidegaard (Politiken) deltog, fremhævedes øremærket barsel til fædre, som det første og nemmeste quick-fix til at opnå mere ligestilling. Ikke blot medfører det, at flere fædre tager mere barsel, men i vores nordiske nabolande antydes det at have dominoeffekt på mange andre ligestillingsområder.

Desuden debatteredes fagbevægelsens (eventuelle) ønske om ligeløn for arbejde med lige værdi, kvindernes (mulige) eget ansvar for at søge opad i karrierestigen samt samfundets (manglende) ansvar og interesse i et mere ligestillet arbejdsmarked.

En meget relevant og vigtig film i diskussionen omkring køn og ligestilling i Danmark.

Dagen fortsatte i ligestillingens navn, idet jeg deltog i en meget interessant debat ’Mand dig op, mand!’ arrangeret af RUC, hvor det særligt var mændenes gevinst ved ligestilling, der var i højsæde.

Her deltog Kenneth Reinicke, kønsforsker ved RUC, Edith Jakobsen, arbejdspolitisk chef i DJØF samt Cecilie Nørgaard, uddannelses- og kønssociolog.

Debatten tog udgangspunkt i, at opfattelsen af ligestilling ofte er, at det blot er noget for kvinder, hvor mænd skal afgive magt. Men hvis man kigger nærmere, har mænd meget at vinde ved mere ligestilling. Særligt i forhold til helbred, social kapital samt familiemæssigt højere værdi.

Desuden blev der i debatten lagt vægt på, at trods det at der forskes utroligt meget i køn og ligestilling i Danmark, så er formidlingen af denne forskning dårligt fungerende og ikke en naturlig del af mange uddannelser, hvor den burde have en relevans. Eksempelvist sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser mangler. Her er vores nordiske nabolande efter debattørernes opfattelser også noget længere fremme end os, så vi har heldigvis nogen tæt på at lære af.

Spændende og udbytterige debatter med ideer til, hvor ligestillingen kan få mere og bredere plads i samfundet og uddannelsessystemet.