“I har været fantastiske”

Der var stor ros til tillidsrepræsentanterne, da 30 tillidsrepræsentanter fra fødestederne mødtes med knap 2.000 tillidsrepræsentanter for de andre faggrupper.

– I har været fantastiske. I er nok nogen af de bedste tillidsrepræsentanter, foreningen har haft.

Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen, var meget tydelig i sin beskrivelse af den indsats, som jordemødrenes tillidsrepræsentanter har ydet op til og under den otte og en halv uge lange konflikt. Ordene faldt på det fælles møde for alle organisationernes tillidsrepræsentanter i Fredericia Messecenter få dage efter, at arbejdet var blevet genoptaget. Efter at Connie Kruckow havde fremlagt forliget om formiddagen, var eftermiddagen sat af til, at tillidsrepræsentanter for de enkelte organisationer kunne samles for sig.

Stemningen blandt tillidsrepræsentanterne kan nærmest beskrives som afdæmpet. Heller ikke i Lillian Bondos gennemgang af forløbet og resultatet var der stor sejrsstemning at spore.

– Vi havde to alternativer til det forlig, som formandskabet og hovedbestyrelsen valgte at godkende. Det ene var et regeringsindgreb — og dermed en lønramme på 12,8 procent. Det andet var, at strejken fortsatte — med risiko for at vi stod og forblødte på slagmarken i stedet for at omgruppere tropperne og tænke i andre strategier, sagde Lillian Bondo.

En af fordelene ved at Sundhedskartellet har indgået forlig med Danske Regioner i stedet for at blive underlagt et regeringsindgreb er, at den aftalte lønstigning kommer til at virke med tilbagevirkede kraft — det vil sige fra 1. april 2008.Strejken var vigtigJa, jeg synes at strejken var pengene og umagen værd.

Camilla Simonsen er tillidsrepræsentant på Slagelse Sygehus, der tidligt blev undtaget fra strejken.

– Selvom vi var nødt til at blive undtaget, var jordemødrene fra Slagelse stadig aktive. Der var skuffelse, da vi fik et forlig på 13,3 procent, men også en fornuftig indsigt, der sagde, at vi ikke kunne bære at strejke længere, siger tillidsrepræsentanten, der nu skal hjem og sikre, at kollegerne bruger deres stemmeseddel.

– Jeg vil arbejde for, at mine kolleger tager stilling og bruger deres stemmeseddel. Jeg siger ikke, hvordan de skal stemme, men de skal bruge stemmesedlen og vise arbejdsgiverne og Jordemoderforeningen, at der er et engagement, og at vi holder fast i kravet om ligeløn, siger Camilla Simonsen.Vi skal bevare gejsten- Det var en nødvendig kamp, som jeg — også med den viden, jeg nu har om resultatet — ville gøre om igen. Vi var nødt til at markere, at det tilbud, vi fik ad forhandlingens vej, ikke var godt nok, siger Charlotte Holm, tillidsrepræsentant ved Kolding Sygehus, hvor jordemødrene strejkede, helt frem til konflikten blev afblæst den 15. juni.

– Folk er lettede over, at konflikten er slut, for det har været en belastning for eksempel at skulle stå gratis til rådighed. Samtidig er det lidt af en nedtur at komme tilbage til hverdagen, hvor der ikke er samme gejst og solidaritet, som vi oplevede blandt de fleste kolleger under konflikten, siger tillidsrepræsentanten, der lige nu tænker så det knager over, hvordan hun kan være med til at sikre, at gejsten ikke forsvinder helt.

– Vi er stolte og glade over, at vi kunne strejke hele vejen igennem. Vi var tæt på at måtte lade os undtage, men kampgejsten var stor, så det lykkedes os at klare skærene. Nu bagefter er jordemødrene vildt frustrerede og leder efter alternative måder at vise deres utilfredshed på, siger tillidsrepræsentanten, men erkender, at hun ikke lige nu kan anvise andre veje.

– Jeg har ikke løsningen på, hvad vi, Jordemoderforeningen eller Sundhedskartellet skal sætte i stedet, men konflikten har vist, at vi må finde nye veje — at den danske model ikke virker på vores område. Der må være nogle strateger, der kan hjælpe os, siger Charlotte Holm.Måske er det bedre, end det lige ser udDet er svært lige at gennemskue resultaterne i det forlig, som medlemmerne af Sundhedskartellets organisationer stemmer om.

– Forliget indeholder mere end de 13,3 procent, som vi umiddelbart hører om. For eksempel har vi i dag fået at vide, at de erfarne jordemødre får op til 15 procent i samlet lønforhøjelse, så måske er det bedre, end det lige ser ud, siger Jane Bjerregaard Lauridsen, der er tillidsrepræsentant ved Silkeborg Sygehus.

– Nu skal vi hjem og snakke en masse med vores kolleger om hvad, forliget indeholder. Og så skal vi, ikke mindst, formidle, at kampen ikke slutter med konflikten, siger tillidsrepræsentanten fra Silkeborg, der var et af de fødesteder, der strejkede helt fem til konflikten blev afblæst.

– Vi har en normering, der gjorde, at vi kunne strejke så længe. Sammenholdet på vores arbejdsplads har været fint, og der har virkelig været gang i aktiviteterne med fast lørdagsaktivitet, debatindlæg osv., siger Jane Bjerregaard Lauridsen.  

"I har været fantastiske"
Der var stor ros til tillidsrepræsentanterne, da 30 tillidsrepræsentanter fra fødestederne mødtes med knap 2.000 tillidsrepræsentanter for de andre faggrupper.
Af Anne-Marie Kjeldset