I Fokus: Miaja Veilberg

Tidsskrift for Jordemødre taler i hvert nummer med en jordemoder, der har noget på hjertet, som har gjort noget specielt, eller som blot er jordemoder. Denne gang er det Miaja Veilberg, uddannet i 2015, som arbejder på Aarhus Universitetshospital, Skejby, hvor hun efter nogle vikariater blev fastansat i september 2016. Miaja Veilberg arbejder samtidigt på Signes Scanningsklinik i Aarhus.

Hvorfor har du valgt at supplere din offentlige ansættelse med en privat?
Jeg har været på Skejby i to år og er super glad for det. Men jeg mærker også tidspresset hver dag. Jeg er rigtig glad for konsultationerne, men med kun 15 minutter pr. konsultation har vi ikke altid mulighed for at hjælpe kvinderne godt nok med fx bækkensmerter. Vi kan næsten kun nå at sige ”gå til egen læge og få en sygemelding” eller ”gå til en fysioterapeut og få nogle øvelser”. Jeg savner, at vi med vores jordemoderfaglige ballast kan vejlede og hjælpe kvinderne, som også tit er bekymrede for, om smerterne har betydning for barnet og fødslen. Jeg havde tænkt på at starte op privat, men fik så muligheden for at prøve det af i en etableret scanningsklinik, som var åben for at tage graviditetsbehandlinger ind.

Hvordan er efterspørgslen for behandlingerne på klinikken?
Jeg laver akupunktur, gravidmassage og behandlende massage mod fx bækkengener. Snart starter vi også efterfødselsmassage og babymassage op. Der er en mega efterspørgsel. Jeg har venteliste, selvom jeg er på klinikken ca. tre dage om måneden.

Hvordan fungerer det for dig at kombinere en ansættelse i det offentlige med en privat ansættelse?
Det fungerer fint for mig. Jeg har fuld tid på Skejby, men afspadserer alle mine tillæg, hvilket giver lidt mere luft i skemaet. Jeg arbejder ret meget, og det var nok ikke gået, hvis jeg havde små børn. Men det er så fedt, at man selv kan planlægge vagterne i det private, så det passer med de skiftende vagter på hospitalet.

Jeg tror, at det for mange ville være godt at supplere den offentlige ansættelse med en privat. På den måde får man dage ind i mellem, hvor der er bedre tid, og hvor man kan kredse om de gravide. Jeg ville ikke undvære min offentlige ansættelse med fødsler og travlhed. Men der er en kæmpe gevinst ved at kombinere det. Jeg får på den måde brugt flere af mine jordemoderkompetencer, hvilket betyder, at jeg får større arbejdsglæde i jobbet som jordemoder.

Hvordan har du uddannet dig til din private ansættelse?
Jeg har taget forskellige massagekurser, bl.a. på Nordlyscenteret. Jeg har også taget kurser i akupunktur til fødende og gravide, i rebozo, spinning babies og i efterfødselssamtale. Jeg bruger det også i min offentlige ansættelse, så jeg er samtidig blevet en bedre offentlig jordemoder af det. Jeg har betalt det hele selv, og det har været en dyr omgang. Men jeg har taget det på et tidspunkt, hvor jeg er gået fra SU til løn, og selv om jordemoderlønnen ikke er høj, så har det jo været en indtægtsstigning for mig. Så det har været et godt tidspunkt.