I fokus: Manja Vilhelmsen Rytter

Tidsskrift for Jordemødre taler i hvert nummer med en jordemoder, der har noget på hjertet, som har gjort noget specielt eller som blot er jordemoder. Denne gang er det Manja Vilhelmsen Rytter, 38 år, som lige er blevet færdig som jordemoder fra UC Syd og nu har fået job på Odense Universitetshospital. Men Manja startede sit arbejdsliv som journalist.

Hvorfor blev du journalist?
Jeg havde en drøm om at stå i verdens brændpunkter. Men med tre børn blev det mindre attraktivt. Jeg arbejdede fra jeg blev uddannet som journalist i 2005 til 2013 i forskellige stillinger. Men efter lange overvejelser fandt jeg ud af, at jeg ikke mere kunne se mig selv i medieverdenen.

Hvorfor blev det jordemoder?
Det startede som en ide, som jeg var nødt til at undersøge nærmere. Jeg lavede en liste over fordele og ulemper ved dels at være journalist og dels jordemoder. Til sidst var eneste plus på journalistsiden og eneste minus på jordemodersiden lønnen. Min oprindelige drøm var at stå i et brændpunkt, og det kan jeg på en fødestue. I graviditeten, fødslen og barslen udkrystalliseres alt det, som kvinden og familien har i sig. Dette felt er virkeligt en super nova, hvor alle mulige kræfter og energier brydes.

Hvad vil du gerne udrette som jordemoder? 
Lige nu vil jeg bare gerne være jordemoder. Tage mine 100 fødsler om året i Odense og lære faget at kende i dybden. Med tiden drømmer jeg om at være med til at udvikle faget gerne ved at bringe min dobbelte faglighed i spil. Det kunne være i en udviklings- eller lederstilling eller ved at arbejde fagpolitisk. Men det kunne også være ved at være med til at udvikle en jordemoderledet klinik.

Jeg håber, at jeg om ti år kan se tilbage på, at jeg har gjort noget godt for faget.

Du havde tre børn, da du startede på jordemoderuddannelsen. Hvordan har du håndteret det?
Det har kun kunne lade sig gøre, fordi min mand er så vildt god til at tage sig af det hele derhjemme og aldrig bliver træt af det. Jeg har kunne være væk i sikker forvisning om, at det bare spillede. Men når jeg så er hjemme, er jeg 100 procent på.

Det var en forudsætning, at jeg fik en praktikplads i nærheden af mit hjem. Havde jeg skulle pendle til praktikpladsen, havde jeg ikke sagt ja til studiepladsen. Faktisk sagde jeg først mit journalistjob op, da jeg vidste, hvor jeg kom i praktik. Det sværeste har været at skulle pendle mellem uddannelsen i Esbjerg og mit hjem i Odense. Det har været rigtig hårdt. 


Manja Vilhelmsen Rytter har oprettet Facebookgruppen ‘Jeg er jordemoder’, fordi hun tror på, at faget skal udvikles blandt andet ved, at vi bruger forskellige faglige fora til at dele erfaringer.