I Aalborg bliver jordemødrene klogere online

I Aalborg deltager der som regel 20 til 30 af afdelingens jordemødre, når der hver anden måned afholdes ‘Jordemoderfagligt fokus’. Formen er afgørende for den høje tilslutning, vurderer tillidsrepræsentant og udviklingsjordemoderen bag tiltaget.

Langt de fleste jordemødre vil gerne blive klogere på deres fag og have faglige diskussioner med deres kolleger.

Så måske har I prøvet følgende på din arbejdsplads: Ledelsen afsætter tid til et oplæg med efterfølgende diskussion. En fra afdelingen læser op på den seneste forskning om vaginale underkropsforløsninger. Hun gennemlæser studier, laver en PowerPoint-præsentation, der bookes et mødelokale og et tidspunkt, så hun kan holde oplæg for kollegerne og facilitere en diskussion. Alle glæder sig …… og på dagen dukker der én jordemoder op til det velforberedte oplæg. Måske to.

Det er bestemt ikke af ond vilje, når der ikke kommer flere. For alle vil gerne deltage.

Men der var sygdom i medarbejdergruppen.

Og travlhed på afdelingen.

Og en akutsituation der skulle håndteres.

Lyder situationen bekendt?

Emnerne
Emnerne for ‘Jordemoderfaglig Fokus’ har blandt andet været:

November 2020: Sphincterruptur, håndgreb, fødestilling med mere

April 2021: Hindeløsning efter termin
September 2021: PPMED til lavrisiko gravide uge 41+0 – gennemgang af SWEPIS studiet

Januar 2022: Brug af S-drop i aktiv fødsel – gennemgang af CONDISOX studiet

20-30 deltagere hver gang

I Aalborg er det oftest Tina Andreasen Dahl, der i kraft af sin rolle som udviklingsjordemoder, står for det, når der skal holdes oplæg for kollegerne. I lige godt et år har afdelingen hver anden måned afholdt ‘Jordemoderfagligt Fokus’. Og Tina Andreasen Dahl har som regel 20 til 30 af sine cirka 60 disponible jordemoderkolleger som tilhørere og deltagere i den efterfølgende diskussion.

Men hvordan kan de jordemoderfaglige møder samle så mange deltagere hver gang?

Svaret er Teams.

– Det er min klare opfattelse, at folk deltager, fordi det foregår online. Hvis man skulle møde fysisk op, så ville vi blive en meget lille flok. Men på den her måde kan folk hoppe lidt mere uforpligtende ind og ud undervejs, og de kan også lave noget andet samtidig. Man kan se, at nogle står og bager boller, mens de lytter, og andre har børnene løbende i baggrunden. Så smutter de måske lige et øjeblik undervejs for at tørre noget saftevand op, og så kommer de tilbage og er med igen. Det fungerer virkelig godt, forklarer Tina Andreasen Dahl.

Diana Regitze Kjærulff, der er tillidsrepræsentant i Aalborg, er helt enig i den vurdering:

– Det er virkelig en succes! Og jeg tror, at det er, fordi folk kan være med, mens de også laver noget andet. Det er normalt svært at samle så mange mennesker i kort tid, fordi det er besværligt at skulle køre afsted for kun én times møde. Her kan man være med hjemme fra stuen.

Diana Regitze Kjærulff

Tina Andreasen Dahl

Formen
‘Jordemoderfagligt Fokus’ varer én time hver gang og består af 20 til 30 minutters oplæg og derefter diskussion. Det afholdes cirka hver anden måned og ligger som regel mellem klokken 13 og 15. Så kan personale, der har haft nattevagt, nå at vågne, aftenvagterne har mulighed for at nå det inden deres vagt, og dagvagterne kan måske nå at være med i slutningen af deres vagt.
Møderne bliver placeret på skiftende ugedage, så jordemødre, der fx har konsultation hver onsdag ikke altid går glip af muligheden. Afdelingen har også holdt ‘Tværfagligt fokus’ med både læger og jordemødre én gang og planlægger at gøre det fire gange årligt fremover.

Multitasking er helt ok

Og netop det, at det accepteres, at folk deltager med forskellig grad af opmærksomhed, er en vigtig ting ifølge Diana Regitze Kjærulff:

– Det er helt ok, at folk går en tur med hunden, mens de er med til ‘Jordemoderfagligt Fokus’. Det er helt frivilligt at deltage, men ledelsen har arrangeret det sådan, at vores vicechefjordemoder tæller op, hvem der deltager på mødet, og så får man en timeløn for sin deltagelse.

Heller ikke fra oplægsholderens side er der sure mine over, at folk mulitasker sig gennem hendes oplæg.

– Folk deltager på meget forskellige niveauer, og det er helt i orden. Jeg sender altid forskningsstudierne, vi skal tale om, ud på mail tre til fire uger før Jordemoderfagligt Fokus. Så kan folk læse dem, hvis de har lyst. Der er altid nogen, der kommer ind ad døren med håret ud til alle sider og bare gerne vil være med, mens andre virkelig har nørdet ned i det og har et spørgsmål til en specifik tabel i et bestemt studie. Og vi skal kunne rumme begge dele, fastslår hun.

Det vigtigste for hende er, at hun kan mærke på kollegerne, at de er glade for konceptet.

– Vi får nogle virkelig gode samtaler og diskussioner, fordi vi har noget at tage udgangspunkt i. Det giver mange spørgsmål også i dagene og ugerne efter, hvor folk kommer hen til mig, når jeg er på vagt og kommenterer på sidste uges emne. Eller de kommer, fordi de ikke kunne deltage, men har hørt andre snakke om det, og så vil de gerne lige have en hurtig ti minutters personlig gennemgang.

God energi

Kollegerne er også gode til at komme med idéer til emner, der kan tages op. Tina Andreasen Dahl har derfor mindst ti emner på ‘ønskelisten’ til fremtidige oplæg og diskussioner.

– Jeg synes godt, at man har kunnet mærke en vis mathed blandt os på det seneste. Corona, travlhed og generelt pres har mærket os lidt. Men når vi så snakker fag og indhold, hvordan vi gerne vil gøre noget anderledes, og hvordan kan vi blive bedre, så er folk fyr og flamme. Det er vi aldrig for trætte til, det vil vi altid gerne bruge tid på, og jeg synes, at det er så fedt at mærke. Der er virkelig god energi i de faglige diskussioner, vi får, og det er mega positivt.

Tina Andreasen Dahl ser faktisk kun én ulempe i konceptet:

– Vi skal huske, at vi jo alle sammen er forskellige steder i livet. Nogle har overskud og en masse nysgerrighed lige nu, mens andre har nok at gøre med at passe deres arbejde på fødegangen. Og det skal der være plads til. Man må gerne vælge alt det ‘ekstra’ fra i perioder. Det skal endelig ikke være sådan, at man skal have dårlig samvittighed, hvis man ikke deltager i ‘Jordemoderfagligt Fokus’, sådan må det ikke blive, slutter hun.