HypnoBirthing

HypnoBirthing handler om at tænke positivt ud fra en grundholdning om, at enhver tanke udløser en kemisk og en fysisk reaktion i kroppen. Jordemoder Inge Christiansen er certificeret instruktør i det amerikanske koncept, der ruster de kommende forældre til fødslen og til livet i det hele taget.

En golfspiller står over for et vanskeligt slag. Foran ham er en lille sø og bagved ligger greenen, som er der, han vil have bolden hen. Spilleren står koncentreret med let spredte ben og begge hænder på køllen og kigger til siden over søen, hen mod den grønne plæne bag.

Hvis den erfarne spiller i de intense sekunder forud for slaget koncentrerer sig om, at bolden ikke må havne i søen, så gør den det med stor sandsynlighed. Hvis han derimod tænker på, hvor han vil have bolden hen, så er sandsynligheden for succes betydelig større.

Jordemoder Inge Christiansen fortæller den lille historie fra idrættens verden for at forklare betydningen af de ord, vi bruger. En af grundreglerne i HypnoBirthing er, at man forsøger at drible uden om en række ord, der påvirker vores tanker og dermed vores handlinger. ’Ikke’ er et af de ord, som skal undgås og det skyldes, at kroppen ikke forstår ikke ordet. Derfor er det udelukket i de sætninger, eller affirmationer som det kaldes i HypnoBirthingssproget, som deltagerne i HypnoBirthing-kurser får udleveret som vejledning for positiv tænkning. Smerte og veer er to andre ord, som er taget ud af ordforrådet, når talen falder på fødsler på de kurser, som Inge Christiansen udbyder til gravide og deres partnere. Begrundelsen er, at sproget afspejler den indfaldsvinkel, som både kvinder og mænd har til det at føde, og måden de betragter det forestående på.

– Det, at tale om fødslen uden at bruge ord som smerte og veer krævede afvænning for mig. Parrene er ofte hurtige til at kode tingene om, og minder mig drillende om det, hvis jeg falder i, og bruger et ”forkert” ord, fortæller Inge Christiansen, der har gennemgået et kursus i den amerikanske hypnoterapeut Marie Mongans koncept: HypnoBirthing. Hun har derfor ret til at undervise efter metoden, der første gang blev beskrevet i bogen ’HypnoBirthing- A Celebration Of Life’ skrevet af Marie Mongan i 1989.

Tankerne skal drejes
HypnoBirthing indeholder forskellige metoder og materialer, som tilsammen skal hjælpe parrene til at skabe positive forventninger til fødslen og livet som forældre. Hypnose er kun ét element i metoden, der bygger på en teori om, at alt vi får fortalt, oplever eller ser, lagrer sig i kroppen. Hvis man som gravid har hørt en masse rædselsberetninger om fødsler, der strækker sig over flere dage eller giver ubærlige smerter, så kan forventningerne til ens egen fødsel blive præget af det.

– Enhver tanke udløser en kemisk og en fysisk reaktion i kroppen. Det kan være i form af muskelspændinger eller ved udløsning af stresshormoner. Eller hvis tankerne er positive, så kan kroppen udløse hormonet oxytocin, der, ud over at lave kontraktioner under fødslen, også giver velvære i kroppen, fortæller Inge Christiansen.

Fødselshypnosen uddybes med forståelse af det, der sker fysisk under en fødsel, så kvinden også fysisk fornemmer sin anatomi.

– Jeg arbejder ud fra en tredimensionel forståelse af fødslen til erstatning for den flade forståelse som lægevidenskaben har givet os, hvor man har et billede af en gennemskåret livmoder, som betragtes ude fra. Min opgave er at give forståelsen og oplevelsen af livmoderen, fosteret osv. ind til kvinden, siger Inge Christiansen, der ser faderen som en meget vigtig person.

– Faderrollen bliver anderledes nærværende, når de tænker ind i livmoderen og ind til barnet. Barnets fysiske tilstedeværelse bliver mere virkelig. Det hjælper faren til at forholde sig mere til barnet og faderrollen i graviditeten. Det bliver virkeligt for dem, og de oplever at barnet er meget tæt på dem, mener hun.

Tankens magt
Under det 12 timer lange kursus fordelt på fem undervisningsgange, som Inge Christiansen udbyder, træner deltagerne i forskellige teknikker, der alle har som mål at få deltagerne til at se muligheder og tænke positivt. Et middel til at nå målet er de såkaldte affirmationer, der er en skriftligt formuleret bekræftelse, der hjælper kvinderne med at ændre deres tanker i retning af deres mål og drømme. Teorien bag metoden er, at vores liv er et produkt af de tanker, vi tænker og tidligere har tænkt. Vil vi ændre vores liv, må vi altså tænke nye tanker.

– Jeg fortæller dem om mulighederne i at arbejde med affirmationer. De får udleveret en liste med positive sætninger om fødslen, og de kan selv formulere sætninger med udgangspunkt i ønsketænkning. Heller ikke her må ordet ’ikke’ indgå. Ved at mærke hvor dejligt der er, der hvor de gerne vil hen, øger de sandsynligheden for at nå dertil. Eksempler på affirmationer er: Jeg stoler på, at min krop ved, hvad den skal gøre. Mit sind er afslappet; min krop er afslappet. Jeg føler tillid; jeg føler mig sikker; jeg føler mig tryg.

Affirmationerne virker ud fra devisen ’fake it until you make it’. Det giver positive tanker, som har stor sandsynlighed for at smitte af på både fødslen, men bestemt også på tiden frem til og efter fødslen, forklarer Inge Christiansen.

Et andet håndgribeligt værktøj, som deltagerne får udleveret, minder meget om de ønskelister som nogle par skriver op til fødslen. Det er en meget detaljeret opremsning med fødselspræferencer. Parret kan bruge dem som inspiration eller blot vinge af, hvad der er vigtigt for dem. Meningen er, at parret får formidlet deres indfaldsvinkel til fødslen. I fødselspræferencerne der er på tre sider, nævnes blandt andet de ord, som man skal undlade at nævne, et forslag om at der tales stille på fødestuen, at lyset er dæmpet og at barnet bliver hos sin mor i de første par timer efter fødslen og meget andet. Når kvinden møder jordemoderen ved fødslen, giver hun hende fødselspræferencerne og vejleder på den måde jordemoderen om sine ønsker. Jordemoderen ved fødslen skal i øvrigt ikke beskæftige sig med hypnosen, det har kvinden og hendes partner lært at håndtere selv.

Parrene lærer også at bruge en massageteknik, der udløser endorfiner, fremmer velvære og afslapning hos modtageren. Derved forhindres adrenalinproduktion, som ellers vil fremme kamp-flugt-reaktioner i kroppen og forøge spændinger og smerteoplevelse.

Ud i den grønne skov
Selve hypnosen er et væsentligt værktøj i arbejdet for at omprogrammere sindet og vende tankerne i en positiv retning.

– Man kan sige, at hypnose er en slags oprydning i de forforståelser, vi har om for eksempel fødsler, og i de oplevelser og erfaringer vi har. Kort fortalt så putter vi de dårlige oplevelser i en kiste og begraver dem, skubber kisten ud i vandet eller kommer af med den på anden måde, fortæller Inge Christiansen.

Visualisering er et element i hypnosen, som bruges, når kvinden er kommet i trance. Trancen opnås gennem vejrtrækningsteknikker og ved at hypnotisøren taler kvinden ind i den.

– Man kan bruge alle sanser i de fortællinger, som jeg som guide bruger, fordi der er forskel på, hvad der virker bedst for den enkelte. For eksempel taler jeg om nyslået græs til en, der reagerer stærkt på dufte. Nogle kommer meget hurtigt ind i stemningen i billedet, mens andre skal have længere tid. Hvis jeg for eksempel guider dem ud i en dejlig grøn skov, så er der nogle, der bare skal høre ordet ’skov’ for at være med, mens andre har brug for flere beskrivelser ’vi går på en sti, skovbunden er dækket af..’ osv., siger Inge Christiansen.

Parrene lærer selv at komme i trance ved hjælp af teknikker, vejrtrækningsøvelser og berøring. Her spiller manden en vigtig rolle. Han kan plante et ’anker’ hos kvinden. Gennem øvelserne lærer parret hvordan, de selv kan fremkalde trancetilstanden og hvordan, manden kan fordybe kvindens trance. Det kan for eksempel være med en berøring på et bestemt sted, som kvinden har lært har en fordybende effekt. Det er så det ’anker’, som manden kan bruge, når kvinden har behov for det. En tillært refleks i stil med Pavlovs hunde.

Fordansket HypnoBirthing
Trance leder tankerne hen på personer, der er fuldstændigt tabt for omverdenen, men det er slet ikke tilfældet, siger Inge Christiansen.

– Det ville jo ikke være hensigtsmæssigt, hvis kvinden blev helt væk under trancerne. Hun har tværtimod en øget opmærksomhed om det, hun sætter sit fokus på, og kan stadig være med til at analysere situationen. Og hun kan sige fra, hvis hun har behov for det, forklarer Inge Christiansen og nævner et eksempel på, hvordan hypnosen kan bruges under fødslen – eller hvis man på anden måde skal rejse langt.

– Man lærer at tidsforskyde og dermed opleve at tiden går hurtigere. Det samme kan du gøre, når du skal ud på en lang flyrejse. Jeg har prøvet det, og det virker, forsikrer Inge Christiansen, der meget gerne så, at hypnose og andre mentale teknikker blev en del af det generelle tilbud i svangreomsorgen.

– De virker ikke for alle, men det kan hjælpe rigtig mange med at komme godt i gang med forældreskabet. Jeg tror, at det er med hypnose i dag, som det var med akupunktur for 5-10 år siden, hvor mange tvivlede på effekten. I dag er akupunktur tilbud på de fleste fødesteder, siger Inge Christiansen, der i skrivende stund forhandler om rettighederne til at oversætte og udgive ’HypnoBirthing – the Mongan Method’.

Inge Christiansen har skrevet under på, at hun følger konceptet punkt for punkt, men fordansker det lidt, når hun underviser i det.

– Det er et udmærket princip, at vi ikke må afvige fra det antal lektioner, som konceptet går ud på, og at vi skal tale om for eksempel ernæring og livsstil og fødselsforberedelse generelt ved siden af hypnoseøvelserne. Men der er områder i konceptet, jeg kunne ønske mig anderledes, fordi det er skabt til amerikanske forhold. I de situationer siger jeg til kursisterne, at nu er det mine egne erfaringer og viden som jordemoder, jeg fortæller ud fra og ikke en del af konceptet. Det har jeg for eksempel gjort omkring igangsættelse, som vi praktiserer på en helt anden måde end i USA, siger Inge Christiansen.

Inge Christiansen er bl.a. uddannet jordemoder, hypnotisør og HypnoBirthing Instruktør. Hun arbejder på Skejby Sygehus og har egen klinik, hvor hun bl.a. underviser i HypnoBirthing og bruger hypnose til individuel fødselsforbered-else bl.a. ved fødselsangst. Se www.jordemoderklinik.dk

Hvad er HypnoBirthing?

  • Målet med HypnoBirthing er, at kvinden og hendes partner oplever fødslen i en atmosfære af afslapning og uden angst og spændinger, der forhindrer kroppen i at arbejde.
  • HypnoBirthing er fødselshypnose og bruger teknikker som hypnose, affirmationer, vejrtrækningsteknikker, naturlig smertelindring, visualisering og afspænding, men beskæftiger sig også med traditionel fødselsforberedelse som kost, livsstil, barnets vækst, fødslens mekanisme mv.
  • HypnoBirthing præsenteres som en metode, kvinder kan bruge, hvis de vil undgå svære smerter, ligesom de gennem metoden kan lære at give slip på den angst og frygt, de kan have bygget op omkring fødsler.
  • Til konceptet hører forskelligt materiale som cder, affirmationer og andet skriftligt materiale.
  • HypnoBirthing er en beskyttet betegnelse for et kommercielt koncept, som man kun må undervise efter, hvis man har gennemgået kursus, har fået en skriftlig besvarelse godkendt og har skrevet under på at følge konceptet tæt.
  • Konceptet blev udviklet af Marie Mongan, der har udgivet bogen ’HypnoBirthing - The Mongan Method’ senest revideret og udgivet i 2005 (A Celebration Of Life i 1989).

Kilde: www.hypnobirthing.co.uk