Hvor blev køen af?

Jordemødrene i Haderslev havde forventet et rykind af ængstelige gravide i de få, åbne nødkonsultationer. I stedet er her stille. Meget stille. Det betyder, at der venter en uoverskuelig pukkel af merarbejde efter konflikten.

Seks ude-konsultationer er helt lukket ned i det sønderjyske, og bemandingen på de resterende fire nødkonsultationer i Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder er sådan cirka halveret. Alligevel er her ikke travlt, og telefonerne er tavse.

– Jeg havde da forestillet mig, at det ville blive lidt kaotisk, og at folk ville sidde i venterummet og blive utilfredse, inden de kom til, siger jordemoder Eva Billeschou, som har vagten i Haderslev-konsultationen i dag.

Hun fortæller, at der har været syv gravide tidligere på formiddagen, alle i den uopsættelige kategori med enten nært forestående termin eller bekymring for fosterets trivsel.

Under normale omstændigheder kommer der en 15-16 stykker på sådan en åbningsdag foruden de gravide, der tager chancen i den åbne konsultation, men indtil videre har de strejkeramte åbningsdage været forbavsende stille.Sindige og solidariske sønderjyderSekretær Kirsten Kreiberg slår op i sine mapper og gennemgår, hvad der har været af gravide i akut konsultation indtil nu i Haderslev: på første strejkedag var der fire, på anden åbningsdag seks og altså syv indtil videre i dag. I de andre konsultationer er billedet nogenlunde det samme.

– Jeg havde ellers købt saftevand og bolsjer til de ventende og fundet en ammefilm frem, som de kunne sidde og se. Men det har der da ikke været brug for, lyder det fra Signe Lyck, ledende jordemoder for primærsektoren.

Sammen med Eva Billeschou og Kirsten Kreiberg har hun god tid til at snakke om, hvad det mon skyldes, at de gravide i så overraskende grad accepterer situationen, og de tre kvinder enes om, at det jyske sindelag må være en del af forklaringen. Her er ikke grobund for unødig ængstelse.

– Sønderjyderne er måske også en anelse mere autoritetstro, end kvinder i hovedstadsområdet. Hvis jordemoderen siger, hun strejker, ja, så strejker hun, og så indstiller man sig på det, mener Signe Lyck.

– Jeg tror da også, at det er fordi, de sympatiserer med os, siger Eva Billeschou.

Desuden har alle jo fået klar besked om situationen pr. brev. Heri forklarer ledende jordemoder i Region Syddanmark, Annette Rabe, at alle konsultationstider er aflyst i strejkeperioden, men at nødkonsultationerne er åbne for dem, der er i graviditetsuge 39 og 41, og i øvrigt hvis man er bekymret for sit eget eller barnets helbredEn voksende pukkelDen besked er åbenbart gået rent ind, og umiddelbart er det positivt, at kvinderne tager situationen med ro. Men hvad med bagefter? Mon de gravide er klar over, at de ikke skal gøre sig håb om at komme til jordemoder foreløbig på grund af det efterslæb, der vokser dag for dag konflikten løber, funderer Signe Lyck.

– Vi er netop ved at diskutere, hvad pokker vi gør bagefter, siger hun.

– Ja, hold da HELT op, når vi skal til at kalde dem alle sammen ind igen, udbryder Kirsten Kreiberg og minder om, at der også er en stadig tilgang af nygravide, der har krav på jordemoderkonsultation.

En mulig løsning kunne være at samle alle til gruppe-konsultationer, nævner Signe Lyck.

– Men der vil stadig være behov for individuelle konsultationer i et vist omfang, påpeger Eva Billeschou.

Lige nu er der ingen, der tør gætte på, hvor længe, konflikten kommer til at vare, og hele balladen om, hvorvidt Sønderborg skal tages ud af strejken gør ikke overskueligheden større.

– Lige nu kan jeg ikke gennemskue, hvad det vil betyde for vores konsultationsdækning, hvis Sønderborg tages ud, siger Signe Lyck, der dog er sikker på én ting. Nemlig at det vil skabe forvirring hos brugerne, hvis nogle konsultationer genindfører normal tidsbestilling, mens andre stadig kører med nødberedskab.Gravid nummer otteEn gravid stikker hovedet indenfor – dagens indtil videre ottende i nødkonsultationen. Connie Christensen fra Toftlund har termin om to dage og er derfor berettiget til at blive tilset.

– Jeg har taget saftevand med, fordi jeg troede, jeg skulle sidde og vente i flere timer, siger hun og glæder sig over at komme til omgående.

Connie Christensen er en smule utryg ved udsigten til at skulle føde ambulant, som fødegangens nødberedskab dikterer.

– Det stresser mig lidt, så jeg vil gerne spørge om et par ting i den forbindelse, siger hun og forklarer, at hun er tredjegangsfødende og muligvis ville vælge at føde ambulant under alle omstændigheder. Men det er jo noget andet, hvis man bliver tvunget hjem.

– Det er også fordi, mine børn glæder sig sådan til at besøge mig på sygehuset med blomster og gaver, siger hun med et næsten undskyldende smil, for det er jo i grunden en lille ting i det store perspektiv. Men alligevel.