Hvis tiden var en hest, trampede den så på dig, eller red du på den?

Tid er tråden i vores arbejde, tråden i vores fritid og tråden i vort sociale liv. Hvor tit hører vi ikke hinanden sige: Åh, bare døgnet dog havde 25 timer, bare jeg dog kunne springe nattesøvnen over, bare arbejdsugen var kortere og weekenden længere…

Tid er udmålt og tid er honoreret. Sjældent godt nok, men alligevel, og i hvert fald skal den ikke honoreres ringere end ret er.

Arbejdstidsregelsættet er ændret pr. 1. april 2003. Ved sidste overenskomst var hovedbudskaberne forenkling, lokale løsninger og bedre honorering.

Det mundede ud i et nyt regelsæt, som alle Jordemoderforeningens medlemmer vil få i den endelige udgave i løbet af foråret.

Men inden I får det i hånden, er vi nødt til at vende og dreje – og kommentere – reglerne indgående. Nogle af dem er ganske meget anderledes end tidligere og i mange forhold er der åbnet for lokale løsninger, som vi skal være forberedt på.

Derfor afholder Jordemoderforeningen først i februar to temadage om arbejdstid. Målgruppen for disse to dage er tillidsrepræsentanter og skemalæggere, og det ser ud til at det stort set lykkes at dække hele landet. Derudover bliver der yderligere en temadag hen på foråret til opsamling. Vi glæder os.

Interessen for at forstå arbejdstidsaftalerne er så stor, at vi i formandskabet har arbejdet med tanker om at udbrede forståelsen af aftalerne – og lønsedlerne – noget mere. Der er rigtig mange henvendelser til Jordemoderforeningen centralt, som antyder, at mange jordemødre ikke får det rette udbetalt. Det er enhver jordemoders eget ansvar at checke vagtskema, arbejdssedler, overenskomst og lønseddel. Men det behøver jo ikke at betyde, at man skal gøre det uden redskaber. Og disse redskaber vil Jordemoderforeningen gerne stille til rådighed. I enkelte kredse har der allerede været afholdt "arbejdstidsmøder". Disse møder har været en stor succes, og det er indtrykket, at det letter den kollektive forståelse af mulighederne for smidig arbejdstidstilrettelæggelse, når mange jordemødre har deltaget, frem for blot _tillidsrepræsentanten og enkelte "krydsordsnørder".

Derfor vil formandskab og sekretariatet arbejde med at udvikle en "pakkeløsning" til arbejdspladser, kredse og regioner, der måtte ønske at forstå regelsæt og muligheder bedre.

Lillian Bondo