Hvidovre-jordemødre: Nu er det nok!

Jordemødrene på Hvidovre Hospital er gået i aktion mod nye forringelser af hospitalets tilbud til gravide og fødende.

Hospitalsledelsens planlagte besparelser på 130.000 kr. betyder, at en række vigtige tilbud spares væk:

  • De populære ”Forældre Eftermiddage” bortfalder
  • Tilbud om hjælp fra sexologuddannet jordemoder forsvinder
  • Specialundersøgelser af tvillige-gravide bortfalder
  • Sorggruppe for dem, der har mistet barn, tilbydes ikke længere

– Disse besparelser er for jordemødrene ”dråben, der får bægret til at flyde over”, som jordemoder Kirsten Hasmann udtrykker det efter et møde 22. november med deltagelse af mere end 40 af hospitalets ca. 120 jordemødre.

– Sidste år sagde vi farvel til tilbuddet om gratis gymnastik for gravide. For to år siden blev jordemoderbesøget i uge 22 sparet væk, og med omlægningen til de nye regioner er adgangen til hjælp fra hospitalets fysioterapeut ved bækkensmerter blevet stærk begrænset, uddyber Kisten Hasmann. Jordemødrenes aktion består dels af en informationskampagne om besparelserne og dels af to protest underskriftsindsamlinger — en intern på Hvidovre Hospital og en ekstern på nettet på adressen www.bevarjordemoderomsorgen.skrivunder.dk  . I skrivende stund har over 10.000 skrevet under på sidstnævnte.

På spørgsmålet om, hvad Hvidovre-jordemødrene ønsker at opnå med deres aktioner, siger Kirsten Hasmann:

– I første række vil vi selvfølgelig have besparelserne på Hvidovre taget af bordet. Det er det første mål. Men på længere sigt mener jeg, at det drejer sig om at få diskuteret og gjort noget ved svangreomsorgen i hele regionen. Implementeringen af de nye anbefalinger fra næste år er en kærkommen anledning.

Du kan støtte Hvidovre-jordemødrene og de gravide og fødende i hovedstaden ved at skrive under på hjemmesiden www.bevarjordemoderomsorgen.skrivunder.dk