Hver 10’ende jordemoder i aktion

Knap 200 jordemødre var den 12. oktober på gaden for at markere starten på overenskomstforhandlingerne med Danske Regioner.

Ideen er der ikke noget i vejen med, og behovet for at jordemødrene markerer sig er bestemt også til stede, mente de fem formænd for regionskredsene, da de af foreningens formandskab blev opfordret til lokalt at markere overenskomstforhandlingernes start den 12. oktober.

Planen var, at jordemødre i landets fire største byer skulle indtage det lokale torv eller gågade og bede de forbipasserende gætte på, hvor meget en jordemoder tjener. Målet var at sætte fokus på det presserende behov for at gøre noget alvorligt ved det lønefterslæb, som blandt andre jordemødre og sygeplejersker har i forhold til ansatte i det private.

– Men kan vi samle så mange medlemmer til en gadeaktion, at vi overhovedet bliver synlige, lød den bekymrede tilbagemelding fra samtlige kredsformænd — undtagen Region Nord. Her var der samling og gejst fra starten og ingen tvivl om, at jordemødrene var parate til et par timers frisk luft fredag den 12. oktober.Ingen grund til bekymringMen det skulle vise sig, at der heller ikke var grund til bekymring i de fire øvrige kredse. I dagene op til aktionen tikkede mails fra arbejdspladserne ind: ”Vi kommer 10 fra Herlev Sygehus”. ”Vi bliver mange i Århus, husk lige at bestille rigeligt med T-shirts størrelse XXL”.

Da dagen var omme den 12. oktober, havde hver tiende jordemoder og jordemoderstuderende i Danmark været med til at gøre opmærksom på deres forventninger til de kommende overenskomstforhandlinger. I alt deltog knap 200 jordemødre og studerende i aktionerne i Aalborg, Århus, Odense og København, hvor de spurgte ca. 1.500 forbipasserende om, hvor meget de mente, at en jordemoder tjener.

Svarene blev givet skriftligt og er nu gjort op. Resultaterne viser store udsving, med bud fra 10 til 80.000 kr. I gennemsnit lå gættene hundrede kroner over den løn, en jordemoder tjener*.