Hvad mener I om vores udspil til en sundhedsreform? Årgang 2019, nr. 1

Innovationsminister Sophie Løhde (tv) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (th) havde indbudt repræsentanter for en række organisationer for at lytte og få deres bud på regeringens udspil til en sundhedsreform. Den 22. januar blev det Jordemoderforeningens tur.

Lillian Bondo fremhævede tre positive ting ved reformen: de styrkede patientrettigheder – herunder retten for førstegangsfødende til at kunne være to døgn på hospital efter fødsel – nærhed i behandlingen og flere sundhedsuddannede.

Retten til to dages indlæggelse på hospital er en vigtig rettighed, sagde Lillian Bondo ved mødet. Og formanden for jordemødrene så gerne, at der blev fulgt op med en fuld rettighedspakke, der sikrer ret til fødselsforberedelse, ret til et antal rolige samtaler med jordemoderen under graviditet, ret til god fødselshjælp og ret til en rolig start med barnet der, hvor familien føler sig mest tryg og komfortabel.

Blandt de negative ting ved reformen set fra Jordemoderforeningens vinkel nævnede Lillian Bondo den længere afstand til de ansvarlige politikere samt risikoen for, at en ny struktur udelukkende placerer jordemodervæsnet i hospitalsregi.