Hvad er en god fødsel?

Samarbejdet mellem Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi og Jordemoderforeningen bærer i starten af 2005 frugt, når resultatet af en undersøgelse af kvinders forventninger til og oplevelse af deres fødsler bliver præsenteret.

Samarbejdet mellem Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi og Jordemoderforeningen bærer i starten af 2005 frugt, når resultatet af en undersøgelse af kvinders forventninger til og oplevelse af deres fødsler bliver præsenteret. Undersøgelsen er resultatet af diskussioner i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de to faglige organisationer om årsagerne til, at et stigende antal kvinder vælger at føde ved kejsersnit uden en medicinsk indikation. Både læger og jordemødre i arbejdsgruppen var uforstående overfor kvindernes valg, og det førte til ideen om at undersøge, hvad ‘den gode fødsel’ indebærer for kvinderne. På denne baggrund besluttede DSOG og Jordemoderforeningen at gennemføre et etnografisk feltstudie, hvor et antal kvinder bliver interviewet i 36. graviditetsuge og igen et par uger efter fødslen. Der indgår desuden observationer fra disse kvinders fødsler og interview med de involverede jordemødre. Fire fødesteder, Slagelse, Rigshospitalet, Holstebro og Skejby, indgår i undersøgelsen med ti kvinder fra hvert sted.Videnskabelige undersøgelser påpeger, at kvindens oplevelse af kontinuitet, kontrol og medbestemmelse er af stor betydning for oplevelsen af fødslen. En nærliggende antagelse kunne være, at oplevelsen af fødselssmerter er proportional med, hvorledes fødslen opleves, men flere undersøgelser viser, at faktorer som smerte og smertelindring ikke er de faktorer, der har størst betydning for fødselsoplevelsen. Derimod er kvindernes oplevelse af fødslen i højere grad bestemt af fx personalets (jordemoderens/lægens) holdning og adfærd.

Men forskningen giver ikke svar på, hvad de fødende præcist forstår ved kontrol, kontinuitet og forholdet til personalet; ligesom det er uklart, hvordan de fødendes forventninger formes og hvem/hvad, der påvirker denne proces. Det er disse spørgsmål, man vil forsøge at afklare gennem en kvalitativ undersøgelse og analyse af fødselsoplevelser i Danmark. Undersøgelsen, der betales af Sundhedsstyrelsen og Det Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, forventes afsluttet i starten af 2005, hvor resultaterne vil blive udgivet i bogform.

Undersøgelsen udføres af to forskningsassistenter (etnografer), der har erfaringer fra tidligere feltarbejde på Skejby Sygehus

Læs projektbeskrivelsen