Hurtigt svar uden at forstyrre

Hjemsendte forældre afholder sig fra at spørge om de ting, der bekymrer dem efter en ambulant fødsel, fordi de ikke vil forstyrre personalet på barselafdelingen. Det er uhensigtsmæssigt,
fastslår sygeplejerske og cand.cur., Dorthe Boe Danbjørg, som blandt andet derfor har udviklet en ny barsel-app, i første omgang til sydfynske forældre.

Afskedssalutten til alle nybagte forældre, der har født ambulant og er på vej hjem, er at ringe ind, hvis der er noget, de er i tvivl om med deres nyfødte. Men mange af dem afholder sig fra at gøre det, fordi de ikke vil forstyrre personalet på barselafdelingen.

– Familierne udtrykker en klar forståelse for det arbejdspres, sundhedspersonalet er underlagt, og angiver det som årsag til, at de ikke vil forstyrre med spørgsmål, som måske ikke er meget presserende, siger sygeplejerskepå OUH, Svendborg Sygehus og ph.d.-studerende ved Enheden for Sygeplejeforskning, Syddansk Universitet, cand.cur. Dorthe Boe Danbjørg.

I stedet bruger de unge forældre måske deres private netværk eller googler det, de savner svar på, hvilket ikke altid er lige hensigtsmæssigt, forklarer Dorthe Boe Danbjørg, som efter at have interviewet 19 nybagte forældrepar og 18 sundhedsprofessionelle i forbindelse med sin ph.d.-afhandling har konkluderet, at behovet for individuel støtte og rådgivning i dagene efter en ambulant fødselikke dækkes tilstrækkeligt med tilbuddet om, at man ‘bare kan ringe, hvis der er noget.’

Behov for tilgængelighed 24:7

De typiske spørgsmål, der opstår hos de nybagte forældre, gælder amningen og barnets velbefindende.

– Familierne gav klart udtryk for, at de gerne ville have haft en professionel til rådighed, som de kunne spørge til råds. Særligt om natten, hvor utrygheden tit er størst, forklarer Dorthe Boe Danbjørg, idet hun bland tandet citerer en nybagt far:

"Det ville helt klart gøre os tryggere, hvis en af dem fra barselafdelingen kunne sove på vores dørmåtte", sagde han med et glimt i øjet. Alvoren bag skal dog ikke misforstås. Behovet for at føle sig imødekommet på et individuelt plan er udtalt blandt de nybagte forældre,der også i en vis grad føler sig utryggeved at stå alene med deres nyfødte kort efterfødslen, viser Dorthe Boe Danbjørgs behovsanalyse.

Hun forklarer, at selv om de nybagte forældre har fået grundig information og er blevet belæsset med pjecer før og umiddelbart efter fødslen, så er det typisk først, når de står med barnet i armene derhjemme, at alle spørgsmålene opstår.

– Så forældrene foreslog selv, at vi droppede alle pjecerne og i stedet udviklede en web-baseret applikation med relevant information og måske mulighed for online chat, siger hun. Altså skræddersyet, individuel oplysning.

En oplagt løsning

Dorthe Boe Danbjørg syntes, det var en oplagt løsning og gik straks i gang med at udvikle en barsel-app målrettet de nybagte forældres behov de første syvdage efter en ambulant fødsel.

Indholdet blev tilrettelagt i samarbejde med barselpersonalet på Svendborg Sygehus. Til app’en hører også en intern hjemmeside, hvor personalet på afdelingen opretter familierne og derefter kan modtage og besvare spørgsmål. For at overholde svartiden på max. fire timer varsles en af de vagthavende sygeplejersker via en ‘afdelings iPhone’, når der indløber nye beskeder.

Dorthe Boe Danbjørg fortæller, at app’ens funktionalitet blev testet iforåret 2013, hvorefter den blev godkendt af sygehusledelsen og gjort tilgængelig for de fødende i Svendborg pr. 1. april i år.

– Det folk primært er glade for, er at de undgår følelsen af at forstyrre personalet med deres spørgsmål, konstaterer Dorthe Boe Danbjørg.

Samtidig oplever sundhedspersonalet det som en lettelse, at informationspresset på de max. 24 timer, forældrene er indlagt, er blevet mindre.

– Men vi gør meget ud af at forklare, at forældrene skal sondre imellem akutte og ikke-akutte henvendelser. Hvis noget er akut, skal de selvfølgelig stadig ringe direkte ind til afdelingen, ligesom personalet også er fuldt ud opmærksomt på, at en skriftlig kontakt via mobilen aldrig kan erstatte det direkte møde ansigt til ansigt. Så app’en kan ikke stå alene, men skal opfattes som et supplement, siger Dorthe Boe Danbjørg.

"Er det normalt?"

Her følger et par anonymiserede eksempler på, hvordan nybagte forældre bruger app’ens mulighed for at stille spørgsmål til barselspersonalet på sygehuset i de første dage efter hjemsendelsen.

Spørgsmål:
Jeg ville lige høre angående afføringen: Er det okay, at han kun har afføring en gang i døgnet indtil videre? Han har dog nogle gode tissebleer, ca. 3-4 i døgnet. Jeg har masser af mælk til ham, og han spiser rigtig godt, som I beskriver, han skal. Hans afføring er lys gul-grøn.

Svar:
Det er helt normalt, det du beskriver. Lige efter fødslen har børn ofte meget afføring, og senere kan det blive sjældnere. Det er individuelt, hvor mange gange om dagen, der er afføring.  Når barnet udelukkende brysternæres, kan der hos lidt ældre børn godt gå dage imellem afføringerne. Andre brysternærede kan fortsætte med at have afføring ved hvert bleskift. Man skal blot være opmærksom på at barnet tisser (når det er 6 dage gammelt, da 6 våde bleer dagligt). Håber alt ellers er vel.

Spørgsmål: (medfulgt af foto)
Hvornår skal navlen selv falde af, og er det meningen, at det skal være lidt ildelugtende?

Svar:
Navlen falder normalt af på 6.-10. dagen efter fødslen, men det kan sagten variere lidt. Det er normalt, at navlen lugter grimt, inden den falder helt af. Du skal ved hvert bleskift vaske den rundt i kanten med mild, uparfurmeret sæbe. Det er vigtigt, at få sæben vasket helt af efterfølgende, samt at huden tørret grundigt. Hold øje med, at huden omkring navlen ikke begynder at blive rød. Det ser helt fint ud på billedet, navlen trænger bare til at blive vasket. Du må undskylde det lidt sene svar.FAKTA OM MOBIL BARSELPLEJE

  • Barsel app'en, som Dorthe Boe Danbjørg har udviklet i samarbejde med sygehuspersonalet i Svendborg og forældre, som har født på Svendborg Sygehus, blev tilgængelig via App Store 1. april i år. I første omgang kun til iphone/ ipads.
  • App'en indeholder dels en søgefunktion, så man kan søge på forskellige emner, dels et beskedsystem, hvor de nybagte forældre kan stille spørgsmål til sygehuspersonalet og få svar indenfor fire timer.
  • I de første fire dage efter fødslen får forældrene tilsendt relevante beskeder hver 12. time, for eksempel om, hvordan barnets navle nu skal se ud, hvor længe der skal gå imellem barnets måltider, og hvornår barnet helst skal have tisset første gang.
  • App'en giver også mulighed for at sende fotos ind til vurdering hos sygehuspersonalet, så man slipper for at skulle ind på sygehuset for for eksempel at få tjekket barnets navle.
  • I første omgang bliver app'en tilbudt forældre, der føder ambulant på OUH, Svendborg. Dorthe Boe Danbjørg håber, at erfaringerne her bliver så gode, at app'en senere kan udbredes til fødende i hele Region Syddanmark.