Hovedbetyrelsens beretning 2004-2006

Her finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2004 og frem til august 2006.

Det er hovedbestyrelsens beretning, så prioriteringen og vægtningen af indholdet er foretaget af de otte jordemødre, der aktuelt udgør hovedbestyrelsen. Det er Lillian Bondo, landsformand, Kit Dynnes Hansen, næstformand, Johanna Arnadottir, Hovedstadskredsen, Susanne Andersen, Sjællandskredsen, Kirsten Lyck, Syddanmark, Else Hansen, Midtjylland, Line Hundebøl Nielsen, Nordjylland samt Ellen Tobiassen, Lederkredsen.

Følgende jordemødre har siddet i hovedbestyrelsen i kortere eller længere perioder i kongresperioden 2004 til 2006: Formand Lillian Bondo, Næstformand Kit Dynnes Hansen, Københavns amt Johanna Arnadottir, Charlotte Koefoed Laimer Helle Færch Beckmann, Frederiksborg amt Anette Dreisig, Roskilde amt Susan Bernt-Andersen, Vestsjællands amt Lotte Thrige, Birgitte Rasmussen, Storstrøm amt Tenna Ringling, Bornholms amt Lone Nilsson, Vejle amt Susanne Jeppesen, Fyns amt Dorthe Larsen, Århus amt Else Buur, Nordjyllands amt Lisbet Hammer, Line Hundebøl Nielsen, Viborg amt Else Hansen, Lederkredsen Ellen Tobiassen, Sønderjyllands amt Ulla Virkkunen Jensen, Åse Ebbesen, Ringkøbing amt Tina Kjeldager-Pedersen, Ribe amt Ina Thy Hølmkjær

Beretningen adskiller sig fra tidligere beretninger ved at tage afsæt i tolv teser om Jordemoderforeningens og jordemoderfagets status. Klik på de enkelte teser for at læse mere…