Hovedbestyrelsen forbereder sig

Ingen kan forudse udfaldet af overenskomstforhandlingerne. Derfor må organisationerne, heriblandt Jordemoderforeningen, forberede sig på alle situationer. Også på en konflikt.

Risikoen for at forårets forhandlinger ender med konflikt i form af arbejdsnedlæggelser, fylder allerede nu en del hos både tillidsrepræsentanter og menige jordemødre. Jordemoderforeningens hovedbestyrelse satte konfliktforberedelse på dagsordenen, da den mødtes i slutningen af oktober. Efter en gennemgang af en række jordemoderfunktioner, som Jordemoderforeningen mener, vil kunne indgå i en konflikt, vurderede hovedbestyrelsen, at det mest effektive kan være at strejke på funktoner frem for at lade hele arbejdspladser strejke. Hovedbestyrelsen understregede desuden betydningen af, at Sundhedskartellets enkelte organisationers konfliktforslag samordnes.

Jordemødre nedlagde senest arbejdet ved overenskomstforhandlinger i 1999, hvor der var arbejdsnedlæggelser i Hillerød, Gentofte, Herning og Viborg. Frederiksberg Hospital var også udtaget til strejkested, men inden parterne havde forhandlet en aftale om nødberedskab på plads, var der indgået en aftale om overenskomst på H:S-området.

I henhold til hovedaftalen er Jordemoderforeningen forpligtet til at stille personale til rådighed for et nødberedskab i en konflikt. Forud for en konflikt indgår arbejdsgiverne og organisationerne aftale om, på hvilke konfliktramte områder, der skal indsættes nødberedskab.

Nødberedskabet skal varetage opgaver, som er ”Livsvigtige, uopsættelige eller påkrævet for at undgå helbreds- eller varigt førlighedstruende følger”.