Holdning eller videnskab?

En debat om holdninger og fakta og valg af fødemåde startede i dagbladet Informations spalter i starten af januar. Og den kører endnu. Læs udpluk fra debatten her:„Der er absolut intet, der tyder på, at det er mere risikofyldt at føde ved et planlagt kejsersnit. Alligevel insisterer myndigheder – og i forlængelse heraf sundhedspersonale – på, at vaginale fødsler eller naturlige fødsler, som de så manipulerende bliver kaldt, er at foretrække.“
Pernille Schwartzlose Nyhuus, cand.scient.pol., i Information den 9. januar 2018

„Mange solide forskningsresultater har lært os meget om både fødselsmåder og spædbarnsernæring – fordele og ulemper på kort og på langt sigt. Den viden har vi en faglig forpligtelse til at formidle. Samtidig har vi en faglig forpligtelse til at høre på og se kvinden og hendes situation og gå med hende den vej, hun vælger. Alt andet ville være at spille fagligt fallit.“
„Når vi generelt anbefaler vaginal fødsel, såfremt der ikke er en velunderbygget medicinsk grund til kejsersnit, er det, fordi det er det mest skånsomme for mor og barn, både under fødslen og i tiden efter. Den måde, vi fødes på, har betydning for både mor og barn livet igennem.“
Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen, og Thomas Larsen, formand for fødselslægerne, i Information den 23. januar 2018

„Der er intet, der tyder på, at planlagt kejsersnit giver hverken flere eller alvorligere komplikationer. Lillian Bondo og Thomas Larsens promovering af vaginal fødsel er normbaseret. Det er kritisabelt, at fagpersoner på den måde videreformidler personlige holdninger som fakta. Her er tale om kultur og ikke videnskab, og det har fødende kvinder ret til at vide.“
Christa Børsting cand.polit., og Pernille Schwartzlose Nyhuus, cand.scient.pol., i Information den 10. februar 2018

„Ja, det (videnskabeligt baserede anbefalinger, red.) har fødende kvinder krav på, og i praksis vejleder sundhedspersoner derfor også gravide og fødende kvinder ud fra bedste evidens og med lydhørhed for den enkelte kvindes ønsker.
Der er ofte større eller mindre blinde pletter i videnskabelige undersøgelser, der sjældent – eller aldrig – er fuldstændig værdifri.
Men så længe den samlede viden taler for vaginal fødsel, skal forholdene omkring den fysiologiske vaginale fødsel optimeres for at sikre tid, ro, nærvær og kontinuitet – til gavn for fødslen og for så vidt muligt at undgå at operere raske kvinder.“
Else Broberg Jensen, lektor ved jordemoderuddannelsen, UC SYD, Information den 16. februar 2018

„En planlagt operation vil ofte indebære færre risici end den samme operation udført akut. Betyder det, at vi skal fjerne folks blindtarme planlagt? En sprængt blindtarm kan være livstruende. Skal vi udsætte mennesker for den risiko, der er ved et operativt indgreb, fordi nogen skal opereres akut?” ”Videnskabeligt er det svært at bevise, at planlagte kejsersnit er mere risikofyldte end vaginale fødsler.“
„Hvis planlagte kejsersnit skal sammenlignes med vaginale fødsler, skal raske gravide kvinder deles op i to grupper, hvoraf den ene gruppe får foretaget kejsersnit og den anden ikke. Det ville være uetisk at gennemføre sådan et forsøg.“
„Det handler ikke om, at kvinder skal føde deres børn i smerte. Et kejsersnit er heller ikke smertefrit. Den normale graviditet og fødsel er ikke en sygdom, der kræver behandling.“
Sedrah A. Butt, læge, Malin Nylander, læge, og Lea L. Andersen fødselslæge, Information.dk den 18. februar 2018.

„Som forskere og jordemødre finder vi, at det må være i alles interesse at sikre, at kvinder, børn og familier individuelt og samlet set modtager den bedst mulige omsorg og behandling på både kort og lang sigt. Hvis Christa Børsting og Pernille Schwartzlose Nyhuus ønsker det samme, er vi allerede langt. Hvis det i stedet handler om en kamp for kejsersnit til hvem, der måtte ønske det, ville det være rart at få det deklareret som sådan.“
Rikke Damkjær Maimburg, forskningsleder, jordemoder, MPH, ph.d., og Ellen Aagaard Nøhr, professor, jordemoder, cand.scient.san., ph.d., i et endnu ikke publiceret indlæg sendt til Politiken