Højt aktivitetsniveau

Tillidsrepræsentanterne og ledelsen ved Aalborg jordemodercenter har samarbejdet fint om oprettelse af nødberedskab og informering af de gravide. En gruppe af studerende og jordemødre arbejder på højtryk for at skabe opmærksomhed om jordemødrenes krav.

Jordemødrene i Region Nordjylland opfordrer de nordjyske mænd til at gå på kursus. Ikke sådan et almindeligt fødselsforberedelseskursus, hvor manden lærer at trække vejret med konen, men et rigtigt gør-det-selvkursus, hvor de kommende fædre lærer at gøre sig nyttige, når veerne starter. Kurset vil blive udbudt på det lokale strøg i Aalborg, og kampberedte jordemødre vil stå for undervisningen.

Forberedelserne til den forestående strejke er i fuld gang blandt de nordjyske jordemødre, og ideen om et lynkursus i fødselshjælp for fædre er kun en ud af flere ideer, som en aktionsgruppe udviklede, da de mødtes en af de sidste dage i marts. Der var også forslag om, at scanningsjordemødre skulle scanne lønsedler og præsentere det magre resultat for borgere og politikere.
Lidt frustration, mere kreativitetStemningen var god og kreativiteten i sving blandt de 30 jordemødre og studerede fra regionens fødesteder, der var mødt op for at udvikle ideer til, hvordan man kan gøre omverdenen opmærksom på, at jordemødrenes løn halter efter. Også blandt resten af de ca. 110 jordemødre, som der er varslet strejke for i Region Nord, er stemningen god, vurderer Jane Thøgersen og Louise Sørensen, der er tillidsrepræsentanter ved Aalborg Jordemodercenter.

– Stemningen er god — ikke mindst blandt de studerende. Det er selvfølgelig lidt frustrerende for jordemødrene, at de ikke kan planlægge ferie og være sikre på at kunne holde den, men vi tror, at vi har fået løst de fleste problemer i den sammenhæng, siger Jane Thøgersen, der har været med til at forhandle nødberedskabet på plads. I hele regionen vil fødselsforberedelsen og udekonsultationerne være nedlagt under en strejke. Patienthotellet, hvor alle raske nybagte mødre og børn normalt tilbringer barseldagene, lukker desuden, og det samme gælder distriktsjordemoderodningen. Alle udekonsultationer lukker, og der oprettes en nødkonsultation i Aalborg Jordemodercenter bemandet med tre jordemødre i dagtimerne på hverdage, men al tidsbestilling vil være annulleret.

– Vi opfordrer kvinderne til at møde op, hvis de er i 37. eller 41. uge under strejken og hvis en gravid har et presserende behov for at tale med en jordemoder. Men ellers tager vi os kun af specifikke spørgsmål og problemer, som for eksempel vurdering af fosterstilling og stillingtagen til grav prolong, siger Louise Sørensen, der sammen med regionsjordemoderen, regionens øvrige ledere og Jane Thøgersen har lavet en pjece til de gravide, der informerer om hvilke funktioner, der drosles ned under en strejke.
Ingen misdannelsesscanningPå scanningsområdet er det besluttet, at de rutinemæssige misdannelsesscanninger i uge 18-20 ikke bliver gennemført under en strejke. Nakkefoldscanninger vil blive gennemført, men kun hos gravide, der er i udgangen af uge 13, der er det seneste tidspunkt, denne scanning kan foretages.