Hjemmefødselsordningen består

Politikerne i Region Sjælland vendte tommelen nedad til et forslag om at lukke regionens hjemmefødselsordning.

Fredag den 11. september blev en jordemoder fra Hjemmefødselsordning Sjælland ringet op af en journalist, der ville have hendes kommentar til et forslag om, at regionens hjemmefødselsordning skulle varsles til lukning fra 2017. Forslaget fremgik af det budgetforslag, som regionens politikere i disse uger behandler.

Ingen af ordningens ni jordemødre havde hørt noget om, at regionen ville lukke ordningen. De tog straks affære for at undersøge sagen og for at komme i kontakt med regionens politikere for at høre, hvad der foregik.

Det viste sig hurtigt, at forslaget om at lukke hjemmefødselsordningen kom fra administrationen, og af budgetforslaget fremgik det, at der lå en besparelse på fire millioner, hvis ordningen blev lukket.

Brugerne

“Kære brugere, vi har brug for jer”. Således lød starten på en opfordring fra jordemødrene til brugerne på ordningens facebookside. Få timer senere var en underskriftindsamling sat i værk på foranledning af brugere, og fire dage senere, tirsdag den 15. september, havde 3.500 skrevet under i protest mod lukning af hjemmefødselsordningen, der er den eneste af sin art i Danmark. Hjemmefødselsordningens jordemødre varetager regionens hjemmefødsler mod stykvis honorering. Ordningen blev i 2014 akkrediteret i Den Danske Kvalitetsmodel og har været med til at højne interessen for at føde hjemme.

Brugerne gik også i gang med at påvirke regionens politikere direkte, og i løbet af weekenden og de kommende dage fik samtlige regionspolitikere et større antal mails fra brugere med beretninger om, hvorfor de havde valgt at føde hjemme.

Dyr besparelse

Over de næste dage blev der udarbejdet materiale til brug for regionens politikere, der skulle mødes et par dage senere, tirsdag den 15. september, for at diskutere udkastet til budget – og dermed også forslaget om at varsle hjemmefødselsordningen til lukning. Jordemødre fra hjemmefødselsordningen formulerede i samarbejde med kredsformand Bettina Koch et statuspapir over hjemmefødselsordningen. Af papiret fremgår det blandt andet, at en fødsel i hjemmefødselsordningen koster regionen 16.562 kroner, mens en fødsel på hospital koster 21.935 kroner beregnet ud fra DRG-taksten for en normal, spontan fødsel.

– Vi påviste dermed, at det ville koste regionen mindst 1,5 million kroner ekstra, hvis man vælger at lade de hospitalsansatte jordemødre varetage hjemmefødslerne, siger Jette Hummelshøj, der er en del af teamet i ordningen. Merudgifterne ville sandsynligvis blive endnu højere, mener Hummelshøj, idet antallet af overflytninger ville stige, hvis jordemødre uden erfaring med hjemmefødsler, skulle varetage dem.

Jette Hummelshøj skrev desuden på egne vegne et brev til politikerne, som hun slutter således af:

“Jeg håber virkelig ikke, I lukker denne fantastiske ordning, som både giver færre udgifter, færre indgreb, meget tilfredse familier og nok er det eneste arbejdssted i Danmark pt. med glade jordemødre, der elsker deres arbejde, selvom vi er på vagt altid.”

Fire dage efter, at en journalist ville vide, hvad jordemødrene mente om lukning af hjemmefødselsordningen, afviste politikerne forslaget på budgetmødet. En prøveballon sendt op fra administrationen blev skudt ned, efter at det stod klart, at spareforslaget ville komme til at koste regionen penge.

Jordemødrene har efterfølgende fået lovning fra politikerne om, at de fremover vil blive inddraget, før lignende forslag bliver bragt frem.