Hjemmefødselsordning Sjælland fylder 20 år

Da Hjemmefødselsordning Sjælland i november 2010 fik overrakt årets pris fra fonden ’En god start i livet’, fortalte daværende sundhedsminister Bertel Haarder, at han var født hjemme. Man fødte bare hjemme den gang. Det var helt normalt, kvinden fik veer, man sendte bud efter jordemoderen og barnet kom til verden i hjemmet. Siden er det gået ned af bakke med hjemmefødslerne i Danmark, af flere årsager.

For 20 år siden begyndte jordemoder Hanne Lunøe som privatpraktiserende jordemoder, og fik hurtigt en aftale med Vestsjællands Amt om betaling af konsultationer, fødselshjælp og barselpleje i hjemmet, så tilbuddet blev gratis for familierne. Denne ordning har langsomt og sikkert vokset sig større. I 2010 startede 4,5 procent af regionens normale fødsler, dvs. ca.250 fødsler, i hjemmet som planlagte hjemmefødsler. Fra at være en enkeltmandspraksis i 1991, arbejder otte jordemødre i dag i Hjemmefødselsordning Sjælland.

Hjemmefødselsvante jordemødre
Når familien vælger, at deres barn skal komme til verden hjemme, vælger vi at tro på, at kvinden kan føde. Vi arbejder på, at kvinden har tillid til, at hun kan føde, og at hendes partner, i samarbejde med jordemoderen, kan guide hende igennem fødslen. Familien ved, at de har en højt specialiseret, hjemmefødselsvant og hjemmefødselspositiv jordemoder.

I 2020
I 2010 steg antallet af hjemmefødsler for første gang i mange år i Danmark. Vi tror, det kun er starten. Vi ved, at der er så mange fordele ved at føde hjemme, at vi tror, at i 2020:

  • vælger 10 procent af danske kvinder at føde hjemme
  • vil de mange hjemmefødsler have vendt udviklingen, så antallet af indgreb på fødeafdelingerne falder
  • har Sundhedsstyrelsen for længe siden indset, at det er bedre og billigere med hjemmefødsel, og derfor opfordrer alle raske kvinder til at føde hjemme
  • er det endnu en gang slået fast, at sikkerheden ved hjemmefødsel er i orden
  • er arbejdsglæden blandt jordemødre steget
  • er tilfredsheden med fødselshjælpen steget
  • er der hjemmefødselsordninger i alle regioner.

I Region Sjælland mærker vi, at denne udvikling er på vej. Mange praktiserende læger nævner, når de oplyser om valg af fødested, at vi har en veletableret hjemmefødselsordning, som familien har mulighed for at vælge. Mange jordemødre nævner det i konsultationen. De fleste kender en, der har født hjemme.

Kære kolleger: Lad os sammen kæmpe for vores fag. Vi er eksperter i graviditet, fødsel og barsel. Lad det komme familierne til gode. Ved at værne om den normale fødsel styrker vi familien og bevarer og styrker vores fag.

Vi, som beskæftiger os med hjemmefødsler hver eneste dag, ser de store fordele, det giver for familien at være i egne trygge omgivelser og at kende den jordemoder, de skal føde med. Vi mærker også, at vores viden om den spontane fødsel øges, at vi hele tiden bliver dygtigere til dette område, som vi ser som jordemoderens kernearbejdsområde. Selvom det også kan være hårdt at være hjemmefødselsjordemoder, overskygger glæden ved vores fantastiske arbejde langt de ulemper, der også kan være.