Hjemmefødselsordning i Region Sjælland

Siden foråret 2006 har gravide og fødende i Storstrøms- og Roskilde amter kunnet få dækket udgifterne til at føde i Hjemmefødselsordningen, der oprindelig kun betjente kvinder fra Vestsjællands Amt. Flere jordemoderledere så gerne, at den blev et permanent tilbud.

Hjemmefødselsordningen i Vestsjællands Amt har aldrig været omfattet af det 12 år gamle sygehussamarbejde mellem Storstrøms, Roskilde og Vestsjællands Amter, idet Hjemmefødselsordningen lå uden for sygehusregi. Først i foråret 2006, hvor en politiker fra Roskilde Amt foreslog, og amtsrådet besluttede, at gravide/fødende kunne få refunderet udgifterne til brug af ordningen, blev det muligt for kvinderne i Roskilde at få en fødsel med Hjemmefødselsordningen finansieret via amtet. Kort tid efter fulgte Storstrøms Amt efter med samme tilbud.

Opbakning fra chefjordemødre
Jordemoderchef Ellen Tobiassen, Storstrøms Amt, vil ikke spå om, hvorvidt hjemmefødselsordningen i fremtiden bliver et permanent tilbud i den ny region Sjælland, men peger på de mange kvaliteter i Hjemmefødselsordningen:

– Der er maksimal kendthed, de har fine resultater, lav overflytningsfrekvens og tilfredse familier. Det var sådan et tilbud alle burde have, uanset hvor de skulle føde, siger Ellen Tobiassen.

Også Charlotte Bjerre, chefjordemoder i Roskilde Amt, bakker op om ordningen: – Det er et udmærket tilbud, som de gravide er meget glade for. Jeg tror, det er vigtigt at have forskelligartede tilbud, og jeg håber derfor, at ordningen får lov til at overleve.

Flere hjemmefødsler
I følge Susanne Warming, der i tre år har været en af jordemødrene i Hjemmefødselsordningen i Vestsjællands Amt, tegner der sig desuden et billede af, at antallet af hjemmefødsler vil stige i fremtiden:

– Vi kan jo ikke vide, hvordan det kommer til at se ud i 2007, men i øjeblikket ser vi et stigende antal fødsler i hjemmet. I Vestsjællands Amt var der fra 1991 til 2003 omkring 40-60 hjemmefødsler om året, men i 2004 fordobledes antallet af hjemmefødsler i amtet. Det fortsatte ind i 2005, hvor der var 93 hjemmefødsler, og i år har der været 109 hjemmefødende plus 19 fra Storstrøms og Roskilde Amter; altså i alt 128. Og heldigvis mærker vi en stærk opbakning fra flere fronter. Dels fra regionen, dels fra chefjordemødrene i de tre amter og dels fra Jordemoderforeningen. Så det er rigtig dejligt. Vi regner derfor også med at kunne fortsætte fremover, fortæller Susanne Warming.

Amtet betaler
I Vestsjællands Amt er Hjemmefødselsordningen det eneste offentlige tilbud om fødsel i hjemmet, hvor jordemødrene i ordningen honoreres pr. graviditet og fødsel direkte fra amtet. I Roskilde og Storstrøms Amter reklameres der ikke for ordningen, men hvis en gravid ønsker at føde med en af jordemødrene i hjemmefødselsordningen, kan hun få jordemoderbistanden finansieret via amtet.

Susanne Warming fortæller:

– Det er bevidst, at vi ikke har lavet den store oplysningskampagne i naboamterne endnu. Vi ville først være sikre på, at vi kunne blive kvalificerede jordemødre nok til at kunne varetage opgaven uden at gå på kompromis med kvaliteten. I starten af 2006 var vi blot tre jordemødre i Hjemmefødselsordningen, og siden i sommer har vi været fire. Den 1. oktober blev vi seks og pr. 1. januar 2007 er vi syv jordemødre. Så nu er vi foreløbig jordemødre nok til at varetage omsorgen for ca. 220 hjemmefødende familier, og flere forventer vi ikke i Region Sjælland i 2007. Skulle der mod forventning være flere hjemmefødsler, bliver vi blot flere jordemødre. Det har ikke været noget problem at finde kvalificerede jordemødre til den aktuelle udvidelse.

Hun fortsætter:

– Lige nu handler det om at få fortalt, at vi eksisterer. Der skal lægges pjecer ud til de praktiserende læger, så de kan fortælle de gravide, at vi findes, siger hun.

Artiklen er skrevet i slutningen af 2006, hvor det kommunale landkort endnu ikke var ændret.
Fakta om hjemmefødselsordningen

  • Hjemmefødselsordningen består af en sammenslutning af selvstændigt erhvervsdrivende jordemødre, der har indgået en samarbejdsaftale med hinanden. I samarbejdsaftalen lover jordemødrene hinanden at arbejde inden for visse fastsatte kvalitetskrav. Dette for at amterne/ regionen og familierne kan være sikre på at den enkelte selvstændige jordemoder gør sit arbejde godt.
  • Pr. 1. januar 2007 består ordningen af 7 jordemødre.
  • Jordemoderbistanden finansieres via de enkelte amter — med det nye år via regionen.
  • Jordemødrene arbejder sammen to og to. De to jordemødre skiftes om konsultationerne, så den gravide er sikker på at kende den jordemoder, hun skal føde med. Jordemødrene aftaler indbyrdes, hvem der har fri hvornår.
  • Som nygravid kan man forvente mellem 6 og 10 hjemmekonsultationer af en times varighed. Derudover tilbydes familierne fødselshjælp, barselsbesøg og løbende telefonisk kontakt. Hjemmefødselsordningen holder Åbent hus-arrangementer to gange om måneden, hvor gravide og andre interesserede kan møde op og høre nærmere om ordningen, samt træffe familier med hjemmefødselserfaring.
  • Ca. 25% af de gravide er førstegangsfødende. 60-70% føder i vand.
  • I de seneste to år har Hjemmefødselsordningen varetaget ca. 3,5-4% af fødslerne i Vestsjællands Amt.
  • Yderligere information om Hjemmefødselsordning Sjælland: www.hjemmefoedsler.dk