Hiv gives videre til næste generation

Sidste år blev 700.000 børn under 15 år smittet med hiv. Størstedelen af dem blev smittet af deres mor under fødslen. Virus slår på denne måde generationer ihjel, og mange års fremskridt er nu undermineret i en række afrikanske lande.

På verdensplan er smitte fra mor til barn den hyppigste årsag til, at børn bliver smittet med hiv. Ifølge UNAIDS, der er en organisation under FN, var der omkring 700.000 børn under 15 år blandt de cirka 5 millioner nye smittede sidste år.

Risikoen for at et barn bliver smittet af sin hiv-smittede mor er ifølge UNAIDS mellem 15% og 30%. Men Lars Østergaard, ledende overlæge på infektionsmedicinskafdeling på Skejby Sygehus, vurderer, at den i nogle afrikanske lande ligger på 25% til 30%.

– Overførslen af hiv fra mor til barn sker under selve fødslen. Indtil da har barnet ligget beskyttet i livmoderen, men under den voldsomme passage gennem fødselskanalen kan der opstå rifter, hvor virus kan passere, siger Lars Østergaard.

Han forklarer, at risikoen bliver mindre, hvis moderens hiv-infektion er velbehandlet, og hendes virusmængde er lav. I Danmark kommer moderen derfor i medicinsk behandling i 16. uge af graviditeten – også selvom hendes immunforsvar ikke er så svækket, at hun ellers ville have fået tilbudt hiv-behandling.

– På den måde er vi sikre på, at virusmængden er lav på fødselstidspunktet. Når barnet så samtidig bliver født ved kejsersnit, får intravenøsbehandling med Retrovir de første uger, og moderen ikke ammer sit barn, når vi ned på en smitterisiko på én procent, siger Lars Østergaard, der understreger, at det kun er muligt, hvis man kender moderens hiv-status.

Epidemi på vej i Østeuropa
Men på verdensplan er det kun en forsvindende lille del af de hiv-smittede kvinder, der har adgang til den medicinske behandling, som kunne forlænge deres liv og mindske risikoen for at overføre smitten til deres børn.

Epidemien er værst i det sydlige Afrika og i Asien. I lande som Botswana og Swaziland er mere end hver tredje voksen smittet, og i otte lande syd for Sahara er middellevealderen faldet til under 40 år.

I de seneste år er der også sket en voldsom stigning i antallet af hiv-smittede i lande som Rusland, Ukraine, Estland og Letland, hvor op mod en procent af den voksne befolkning er smittet med hiv.

Kampagne om kvinder og hiv
– Hiv/aids er en katastrofe – ikke mindst for kvinder. Sygdommen dræber mennesker i den produktive alder, og den rammer kvinder der, hvor de er mest sårbare: Hvor de skal give liv til de børn, som er nødvendige for at forsørge familien, siger AIDS-Fondets direktør, Henriette Laursen.

AIDS-Fondet har arrangeret årets World AIDS Day-kampagne, hvor en lang række danske kvindeorganisationer er med til at skabe opmærksomhed omkring kvinders særlige sårbarhed i forhold til hiv.

– Mange steder i verden har sygdommen kastet kvinderne tilbage både socialt, økonomisk og menneskeligt, og hiv har undermineret kvinders fremskridt og rettigheder. Det er en omfattende indsats, der skal til for at ændre det. Derfor er jeg glad for at så mange bakker om kampagnen. Det er det første skridt på vej mod en løsning, siger Henriette Laursen.

World AIDS Day 2004
Temaet for den internationale aids-dag den 1. december er kvinder og hiv.

På verdensplan er kvindernes andel af de hiv-smittede steget markant. I 1997 udgjorde kvinderne således 41% af de smittede - nu er halvdelen kvinder. I flere lande i det sydlige Afrika er 60% af de smittede kvinder.

Fysiologisk er kvinder mere modtagelige over for hiv end mænd. Samtidig øges kvinders sårbarhed af helt uhyrlige levevilkår som vold, voldtægter og ægteskaber på tværs af generationer samt manglende ligestilling og oplysning.

En række danske kvindeorganisationer og kendte kvinder deltager i kampagnen, der går ud på at vise sympati og skabe opmærksomhed omkring de problemer, hiv giver kvinder verden over.

Læs mere om temaet og årets kampagne på www.aidsfondet.dk

Fakta om smitte fra mor til barn
Sidste år døde 3 millioner mennesker af aids. En sjettedel af dem var børn under 15 år.

Smitte fra mor til barn er den hyppigste årsag til hiv blandt børn under 15 år.

Hiv kan overføres fra mor til barn via rifter, der opstår i fødselskanalen under fødslen, men sygdommen kan også overføres via modermælken. Risikoen er afhængig af moderens helbred: Hvis hendes virusmængde er høj eller antallet af cd4-celler er lavt, bliver risikoen for smitte fra mor til barn større.

Uden behandling er risikoen for smitte under fødslen mellem 15% og 30%.

Ved amning forøges risikoen med 15%.

Risikoen for smitte kan nedsættes til under 1%, hvis moderens hiv-infektion er velbehandlet, barnet fødes ved kejsersnit, og barnet sættes i intravenøs behandling med Retrovir.