Hepatitis B: Derfor screenes gravide

Smitterisikoen mellem mor og barn er meget høj i forbindelse med fødslen, hvis moderen har en kronisk hepatitis B. derfor har Danmark indført en screening af gravide for sygdommen, så barnet bliver vaccineret straks efter fødslen.

Hepatitis B kan smitte på flere måder. gennem seksuel kontakt, gennem blod og ved tæt social kontakt f.eks. i institutioner, blandt familiemedlemmer og andre nære kontakter. Men den såkaldt vertikale smitte mellem mor og barn er den farligste, fordi nyfødte ikke har udviklet noget immunapparat. Nyfødte har 90 % risiko for at udvikle kronisk hepatitis, og en fjerdel af dem vil dø af følgesygdommene.

Til sammenligning er det kun 1-5 %, der udvikler kronisk hepatitis B, hvis de smittes som voksne.

De alarmerende tal for mor-barnsmitten er baggrunden for, at man i Danmark har valgt at tilbyde en generel screening til alle gravide — i første omgang som et to-årigt forsøg, som skal evalueres af Sundhedsstyrelsen. Screeningen blev sat i gang 1. november 2005. Fra selektiv screening til generel Formålet med den nye danske screening er at vaccinere alle nyfødte af mødre, der har kronisk hepatitis B. Barnet får immunglobulin og en hepatitis B vaccination straks efter fødslen, og den praktiserende læge skal så følge op med vaccinationer, når barnet er én, to og 12 måneder gammel.

Som en del af screeningen foretages der smitteopsporing og vaccination i den nærmeste familiekreds hos HBV-positive mødre, og vaccinationen er gratis.
Den nye generelle screening afløser en selektiv screening af risikogrupper. Med den fik man ifølge Sundhedsstyrelsens kun fat i 50-70 % af kvinderne fra risikogrupperne, og der var også praktiske og administrative problemer med at få givet børnene de opfølgende vaccinationer.

Det selektive tilbud gjaldt f.eks. stiknarkomaner og kvinder fra højrisikoområder, dvs. områder, hvor risikoen for at få den kroniske hepatitis er større end 8 %. Det er den f.eks. i Sydøstasien, de afrikanske lande syd for Sahara, dele af Mellemøsten, Amazonområdet, de centrale asiatiske republikker og dele af Østeuropa.

Det er de steder på verdenskortet, hvor mere end to tredjedele af befolkningen bliver smittet før de er 40 år, og 8-20 % er bærere af sygdommen. Med baggrund i danske undersøgelser skønner man, at mindre end 0,5 % af den samlede befolkning er HbsAg-positiv.
KRONISK HEPATITIS B I DANMARK
Det skønnes at ca. 9.000 har kronisk HBV
I perioden 2000- 2005 er der anmeldt 853 tilfælde af kronisk HBV — 145 var danske
377 tilfælde skyldtes mor/ barn smitte —3 var danske

KRONISK HEPATITIS PÅ
VERDENSPLAN
350 mio. mennesker er bærere af en kronisk hepatitis B
Flertallet er smittet allerede ved fødslen
WHO regner med, at omkring 2 mia. mennesker har haft hepatitis B på et eller andet tidspunkt i deres liv, og at der i øjeblikket smittes 4 mio. om året

Hvert år dør der 1 mio. mennesker af følgesygdomme som skrumpelever, leversvigt og leverkræft