Helbredseffekter af motion i graviditeten

Præsentation af et jordemoderfagligt forskningsprojekt om motion i graviditeten

Baggrund
Fysisk aktivitet har vist sig at have afgørende betydning i forebyggelsen af en række sygdomme 1-3 og prioriteres derfor i dag højt både i forebyggelse og sygdomsbehandling. Dette gælder også i svangreomsorgen, hvor gravide nu anbefales at dyrke motion på lige fod med ikke-gravide, dvs. mindst 30 minutters moderat fysisk aktivitet om dagen, uanset hvor aktiv kvinden har været, før hun blev gravid 4. Dette gælder i Danmark og i en del andre lande, fx USA, Canada og Norge 4-7.

Jordemødre og læger bliver ofte spurgt til råds om motion i graviditeten. Den eksisterende viden, særligt når det gælder barnets sundhed, baserer sig imidlertid fortrinsvist på små undersøgelser foretaget på særligt udvalgte grupper af gravide. Nogle af de alvorlige tilstande, som fx medfødte misdannelser, meget lav fødselsvægt eller ekstremt for tidlig fødsel, er sjældne. Det er derfor nødvendigt med store studier for at kunne undersøge, om der er en eventuel sammenhæng mellem motion og disse udfald. Fødselskohorten Bedre sundhed for mor og barns 100.000 deltagere gør det muligt at studere sådanne sjældne udfald.

Formål
Formålet er at undersøge sammenhængen mellem motion i graviditeten og 1) for tidlig fødsel, 2) fødselsvægt, 3) medfødte misdannelser og 4) graviditetsrelaterede bækkensmerter.

Metode
Databasen i Bedre sundhed for mor og barn indeholder oplysninger om godt 100.000 gravide kvinders motionsvaner under graviditeten, og graviditeterne er fulgt op med henblik på fødselstidspunkt, barnets fødselsvægt og eventuelle medfødte misdannelser. Til undersøgelse af sammenhængen mellem motion og bækkensmerter i graviditeten, blev en supplerende dataindsamling iværksat indenfor fødselskohorten, hvor oplysninger om fysisk aktivitet før graviditeten blev indhentet på 1.600 kvinder med bækkensmerter og 2.000 kontroller.

Sammenhænge mellem motion og hhv. for tidlig fødsel, fødselsvægt, medfødte misdannelser og graviditetsrelaterede bækkensmerter vil blive analyseret i statistiske regressionsmodeller. Både mængden og typen af motion vil blive undersøgt.

Projektorganisation, formalia og økonomi
Projektet gennemføres som et ph.d.-projekt på Statens Institut for Folkesundhed. Projektet forventes afsluttet 1. december 2008. I projektgruppen indgår endvidere forskere fra Københavns Universitet og University of California, Los Angeles. Resultaterne af undersøgelsen vil blive publiceret i internationale videnskabelige peer-reviewede tidsskrifter samt i relevante danske fora (den første artikel om motion og preterm fødsel er accepteret i American Journal of Epidemiology). Projektet er godkendt i Datatilsynet og Bedre sundhed for mor og barns styregruppe. Projektet er blevet bevilget et af Københavns Universitets samfinansierede ph.d.-stipendier og støttes indtil videre desuden af Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, Augustinus Fonden og Jordemoderforeningen.

Hvis du vil vide mere
Mette Juhl kan kontaktes på mju@remove-this.si-folkesundhed.remove-this.dk eller tlf. 39 20 77 77.

Reference

  • Magnusson P, Torp-Pedersen CT, Backer V, Beyer N, Andersen LB, Hansen IL et al. [Physical activity and chronic disease I. Heart disease and hypertension]. Ugeskr Laeger 2004; 166(17):1543-1547.
  • Magnusson P, Torp-Pedersen CT, Backer V, Beyer N, Andersen LB, Hansen IL et al. [Physical activity and chronic disease II. Type 2 diabetes, obesity and cancer]. Ugeskr Laeger 2004; 166(17):1547-1551.
  • Magnusson P, Torp-Pedersen CT, Backer V, Beyer N, Andersen LB, Hansen IL et al. [Physical activity and chronic disease III. Musculoskeletal diseases and lung diseases]. Ugeskr Laeger 2004; 166(17):1552-1557.
  • Fysisk aktivitet: håndbog om forebyggelse og behandling. 2004. København, National Board of Health.

Ref Type: Report

  • Exercise during pregnancy and the postpartum period. Clin Obstet Gynecol 2003; 46(2):496-499.
  • Retningslinjer for svagerskapsomsorgen. 2005. Oslo, The Directorate for Health and Social Affairs.


Ref Type: Report

  • Antenatal care: routine care for the healthy pregnant woman, Clinical Guideline. 2006. London, RCOG Press.