Har du en god ide? Så sæt den i banken

Jordemoderuddannelsen i København har oprettet en idebank, som de studerende kan hente inspiration fra til deres bachelorprojekter. Jordemødre opfordres til at supplere banken med spørgsmål og ideer opstået i deres arbejde.

Af Jette Aaroe Clausen jordemoder, ph.d. og lektor ved jordemoderuddannelsen ved PH Metropol og Tegning Af Eva Rydahl jordemoder

Når jordemødre mødes, så er støjniveauet ofte højt, der snakkes og diskuteres. Det ved alle, der har deres gang i kontorer og kaffestuer på landets fødeafdelinger.

At undre sig, diskutere og reflektere er ikke bare støj, det er en ressource! En ressource, der kan vokse og gro, hvis den plantes i god muld, som fx i Jordemoderuddannelsens nye idebank.

Hvilke faglige problemstillinger og spørgsmål er du optaget af i din dagligdag? Hvilke faglige områder trænger til at blive undersøgt? Dine svar på disse spørgsmål kan anvendes som oplæg til jordemoderstuderendes bachelorprojekter og de kan inspirere studerende, der skal i gang med at planlægge deres valgfri modul. Derfor håber vi, at du vil give dem videre. Når jordemødre mødes, så er støjniveauet ofte højt, der

Hvor er banken?
Jordemoderuddannelsen ved PH Metropol i København har oprettet en idebank. Den er tilgængelig for alle studerende og kliniske uddannelsesansvarlige på Fronter, et online kommunikationsmedie, som benyttes i jordemoderuddannelsen. Sætter du din ide i banken, så udvikler den sig måske engang i fremtiden til et interessant bachelorprojekt, eller den bidrager til at skabe et godt grundlag for et frugtbart valgfrit modul. Måske bliver ideen taget op af en studerende, der ad åre bliver en kollega og samarbejdspartner, som er optaget af de samme problemstillinger, som du arbejder med. Kun fremtiden kan vise, hvor det vil føre hen.

Der er ingen formkrav til dit indlæg. Du skal bare skrive nogle ord om det, du er optaget af. Skriv også gerne om du vil kontaktes og hvordan. Indlægget må også gerne afleveres anonymt.

Eksempler på oplevelser fra praksis, der omsættes til et spørgsmål som studerende kan arbejde videre med

  • Gravide benytter sig af forskellige scanningstilbud både i offentlige og private klinikker. Hvilken status og betydning har private scanningsklinikkers resultater i jordemoderkonsultationen eller i svangre ambulatoriet? 
  • Hvordan bevæger kvinden sig? Hvordan er vejrtrækningen? Jordemødre har traditionelt brugt øre, øje, og hånd til at følge fødslens progression. Hvordan vurdere jordemødre fødslens progression når kvinden har en epiduralblokade?
  • Vaginaleksploration er nok et af de hyppigst anvendte indgreb på en fødegang. Hvor hyppigt og hvor mange vaginaleksplorationer oplever fødende typisk på en dansk fødegang? Og hvilke risici er der forbundet hermed? Hvordan oplever kvinder vaginal eksploration?
  • Når jordemoderen forlader fødestuen, instruerer hun kvinden og hendes ledsagere om at bruge klokkestrengen hvis de har brug for hjælp. Hvilken overvejelse gør brugere af klokkestrengen sig? og hvordan opleves det at trække i snoren?
  • Novoseven anvendes til behandling af akutte blødninger. En jordemoder undrer sig og spørger i hvilket omfang, der bruges off-label medicin i obstetrikken og med hvilke konsekvenser?
  • En jordemoder møder i sin konsultation et stigende antal kvin der behandles med nyere antidepressive midler? Hvorfor stiger forbruget af antidepressive lægemidler? Hvilke konsekvenser har det for mor og barn? Hvilke alternativer til medicinsk behandling findes der med dokumenteret effekt?

Skriv en kort tekst og send den til Jette Aaroe Clausen på jecl@remove-this.phmeteropol.remove-this.dk. Jette er modulansvarlig og sætter dit indlæg ind i idebanken. Du er altid velkommen til at ringe eller maile, hvis du ønsker yderligere information eller hjælp. Jette Aaroe Clausen træffes på telefon 72 48 76 48.