Halter solidariteten?

Jordemødrene på Hvidovre Hospital er vrede over, at de selv skal betale for søgnehelligdagene under konflikten som følge af en beslutning i hovedbestyrelsen. Det er det muliges kunst, vi har forsøgt at opnå, mener foreningens formand.

Hvorfor skal vi, der fortsat strejker, bære en større økonomisk byrde end vores kolleger, der ikke længere strejker? Spørgsmålet går igen i flere indlæg på debatten på www.jordemoderforeningen. dk og henviser til den ændring af principperne for beregning af konfliktunderstøttelse, som hovedbestyrelsen besluttede i starten af maj (læs www.jordemoderforeningen.dk/OK08 under Konfliktunderstøttelse). Indlæggene stammer alle fra jordemødre ansat på Hvidovre Hospital, der stiller spørgsmål ved solidariteten.

Kirsten Hasman, tillidsrepræsentant for jordemødrene på Hvidovre Hospital, er bekymret for hovedbestyrelsens beslutning.

– Jeg vil nødig opildne til et problem, der måske slet ikke er der. Det er endnu rigtig svært for den enkelte at overskue udbetalingerne fra henholdsvis arbejdsgiver og fra Jordemoderforeningen. Men jeg frygter, at 10-15 jordemødre her hos os, særlig dem med fast dagarbejde, kommer til at bøde væsentligt økonomisk på det her. Udgifterne ved strejken skal betales, det er klart, men jeg synes, det er problematisk, at man lader en lille gruppe betale i stedet for at træffe den upopulære beslutning om større konfliktkontingent, som jo betales af alle, siger Kirsten Hasman.

100 procent retfærdighed kan ikke nås
Lilian Bondo, formand i Jordemoderforeningen, forstår godt, at ændringen kan opleves som usolidarisk for enkelte jordemødre, men fastholder, at det trods alt var den mest rimelige løsning og en løsning, der var mulig at administrere.

– Principperne for beregning af konfliktunderstøttese kan desværre ikke blive100 procent retfærdige, når man, som det er tilfældet i Jordemoderforeningen, ikke har valgt at behandle hver enkelt jordemoders udbetaling for sig. Det ville kræve helt andre ressourcer i sekretariatet, siger Lillian Bondo.

Hovedbestyrelsen har ikke aktuelt planer om at skævdele opkrævningen af konfliktkontingent til fordel for de jordemødre, der fortsat er i strejke.

– Vi har i forvejen valgt at opkræve strejkekontingent fra alle aktive medlemmer. Det vil sige, at også medlemmer, der ikke er ansat på overenskomsten med Danske Regioner, betaler de ekstra kontingenter, siger næstformanden. Men der er da mulighed for at tage spørgsmålet op igen i de løbende revisioner, som hovedbestyrelsen foretager. Hovedbestyrelsen har desuden nedsat et økonomiudvalg, der skal se på de økonomiske forhold, som strejken har aktualiseret, siger hun.