Håndeksem og ny test for følsom hud

En ny test gør det nu muligt at undersøge for, om man har en særlig sart hud og er i øget risiko for at få håndeksem. Personer, der har eller har haft børneeksem, kan med fordel blive undersøgt.

Håndeksem er en almindelig sygdom. Cirka hver 10. dansker vil opleve at have håndeksem i løbet af et år. Sygdommen viser sig med kløe, rødme, skæl og små blærer i huden. Når huden på hænderne tørrer ud, kan den slå revner, som kan være smertefulde, og der kan nemt gå infektion i eksemet.

Sundhedsfagligt personale er særligt udsat for at få håndeksem. Hyppig håndvask og langvarig brug af gummihandsker er nemlig med til at tørre huden ud og give håndeksem. Man kan også udvikle en allergi over for fx gummihandsker, der kan vise sig som eksem på hænderne. Andre hud-belastende erhverv som frisører, rengøringspersonale og kokke er også udsatte for få håndeksem.

Håndeksem begynder ofte tidligt i livet og kan blive kronisk men behøver ikke at blive det. I gennemsnit varer sygdommen 10 år. Håndeksem kan føre til både sygemelding og tab af arbejde. Cirka 12 procent af alle med håndeksem har været sygemeldt, og 9 procent må skifte job på grund af håndeksem. Det er den hyppigst anmeldte arbejdsbetingede sygdom i Danmark.

Hvorfor får man håndeksem?
Huden er en uundværlig barriere mod omgivelserne. En intakt hud beskytter os mod udefrakommende bakterier, vira og svampe samt kemiske stoffer, ligesom den sørger for, at vand ikke fordamper fra vores krop. Hudbarrieren kan blive forstyrret af udefrakommende stoffer som fx vand og sæbe, der nedsætter fedtmængden i huden og tørrer huden ud. Syrer og baser kan lave en direkte kemisk skade af huden. Langvarig udsættelse for allergifremkaldende stoffer som fx parfume, konserveringsmidler og gummikemikalier i gummihandsker kan udløse en allergi, der fører til, at huden reagerer indefra, laver eksem, og derved ødelægger vores hudbarriere. Vi har alle forskellige tærskler for, hvor meget påvirkning, vores hud kan klare, før vi får eksem. Har man eller har man haft børneeksem, har man en særlig sart hud. 15-20 procent af den danske befolkning har børneeksem.

Mangel på filaggrin
Som noget nyt har man opdaget, at ca. 9 procent af den danske befolkning har en medfødt mangel eller nedsat mængde af et bestemt protein i huden. Proteinet hedder filaggrin. Filaggrin er vigtigt for dannelsen af en intakt sund hudbarriere. Hvis man mangler filaggrin, er huden dårligere til at beskytte os mod udefrakommende stoffer, vandfordampningen fra huden er større, og huden tørrer nemmere ud, og risikoen for at få eksem er øget. Huden er simpelthen sart. Det er særligt personer med børneeksem, der mangler filaggrin. Op til 50 procent af personer med børneeksem mangler filaggrin i huden.

Det er en mutation i vores arveanlæg, der er årsag til, at man kan mangle filaggrin i huden. Du kan ikke forebygge, at dine børn arver mutationen, ligesom du ikke kan fjerne mutationen, hvis du har den. Du kan hverken spise dig til, drikke dig til, sove dig til eller motionere dig til et højere niveau af filaggrin i huden. Stress og stress-reduktion kan heller ikke ændre på niveauet af filaggrin af huden, hvis du er født med mutationen.

Test for sart hud
Det er nu muligt at måle, om du mangler filaggrin i huden (=har en filaggrin-mutation). Undersøgelsen kræver, at du får taget en blodprøve. Der er kun ét sted i Danmark, hvor denne undersøgelse laves, nemlig Gentofte Hospital, hvor Dermato-Allergologisk Afdeling i samarbejde med Klinisk Biokemisk Afdeling har udviklet og opstillet en metode til at påvise mangel på filaggrin. Andre hudafdelinger kan sende blodprøver til Gentofte Hospital for at få dem undersøgt her.

Hvem kan med fordel blive testet?
Hvis du har eller har haft børneeksem, har du en øget risiko for at få håndeksem som voksen. Har du oven i købet mangel på filaggrin, vil du hele livet have en sart hud og øget risiko for eksem. Personer med børneeksem kan med fordel testes for, om de mangler filaggrin. Hvis du derimod aldrig har haft børneeksem, er der ikke nogen grund til at blive testet.

Hvad kan jeg bruge resultatet til?
Har du fået konstateret mangel på filaggrin, bør du passe ekstra godt på din hud og sørge for, at den ikke tørrer ud for at forebygge eventuelle hudproblemer. Det kan du gøre ved at følge de generelle råd om forebyggelse af håndeksem.

Har du eller har du haft børneeksem og oven i købet mangel på filaggrin, bør du også undgå erhverv, som er særligt hudbelastende. Hud-belastende erhverv er fx erhverv, hvor der er hyppig håndvask, langvarigt vådt arbejde eller langvarig brug af gummihandsker.

Er du allerede ansat i et arbejde, hvor det på grund af hygiejnemæssige hensyn er nødvendigt med hyppig og langvarig brug af gummihandsker samt hyppig håndvask, er det vigtigt at være ekstra opmærksom på plejen af dine hænder. Følg de ti gode råd om hudpleje og forebyggelse af håndeksem og anvend en fed fugtighedscreme. Du bør også undgå stoffer, der irriterer huden eller er kendt som allergifremkaldende. Hvis uheldet er ude, og du har fået håndeksem, skal du gå hurtig til læge. Forskning på Gentofte Hospital viser, at tiden er afgørende for en god prognose.

Gå ind på hjemmesiden www.handeksem.dk, der er udarbejdet af Videncenter for Allergi, Sundhedsstyrelsen og Astma-Allergi Danmark.

Du kan også lære om, hvordan man læser indholds-deklarationer på kosmetik og hudplejeprodukter på www.kosmetikindhold.dk.  Hjemmesiden er udarbejdet af Videncenter for Allergi.

Forebyggelse af håndeksem

  • Brug handsker ved vådt arbejde
  • Anvend handsker så lang tid som nødvendigt, men så kort tid som muligt
  • Handsker skal være intakte, rene og tørre
  • Brug bomuldshandsker under beskyttelseshandsker
  • Vask hænder i køligt vand, skyl og tør dem godt
  • Alkoholbaserede desinfektionsmidler kan anvendes i stedet for sæbevask, når hænderne ikke er synligt snavsede
  • Bær ikke fingerringe på arbejde
  • Anvend en fugtighedscreme med højt fedtindhold og uden parfume
  • Fordel fugtighedscremen over hele hånden, inkl. fingre og håndrygge
  • Pas godt på hænderne i fritiden, brug handsker ved vådt arbejde i hjemmet og brug varme handsker udendørs om vinteren