Graviditetsappens svaghed

Et nyt sociologi-bachelorprojekt understreger det store behov for personlig og professionel hjælp og støtte under graviditet, som mange gravide har.

Graviditet er for mange kvinder en smuk periode, hvor følelser af lykkerus kan opstå over det at skabe liv. Men det er også en periode, der kan være præget af usikkerhed og følelser af kontroltab samtidig med at store kropslige forandringer indtræder, hvorfor information, støtte og rådgivning bliver enormt vigtigt for mange kvinder.

En sociologisk undersøgelse, foretaget af denne artikels forfattere i foråret 2021, havde til formål at adressere disse forhold og endvidere se på hvordan og i hvilket omfang gravide kvinder anvender graviditetsapps. I dag finder kvinder i stigende grad information om graviditet via internettet og gennem graviditetsapps. Denne tendens rejser dels spørgsmål om, hvorvidt ubegrænset og let tilgængelig information fra graviditetsapps kan erstatte kontakt med sundhedspersonale, og dels hvilken påvirkning det har på den oplevede graviditet.

Undersøgelsens datagrundlag bestod af dybdegående interviews med tre førstegangsgravide og fire andengangsgravide kvinder, som alle anvendte graviditetsapps under deres graviditet. Fem af kvinderne blev rekrutteret gennem foreningen Bedre Barsel, som arbejder for bedre trivsel for mødre og fædre på barsel, og yderligere to kvinder blev rekrutteret gennem personlige netværk.

Teknologiens indflydelse

Vores mulighed for at tilgå viden og sundhedsinformation er i dag blevet betydelig nemmere på grund af den teknologiske udvikling. Vi er ikke længere så afhængige af at spørge sundhedseksperter til råds, fordi vi ved hjælp af apps nu kan monitorere egen sundhed og søge informationer på alle tidspunkter af døgnet. Det er derfor også i høj grad blevet en selvfølge, at man i dag påtager sig ansvaret for egen sundhed under graviditeten.

Graviditet er et af de sundhedsområder, der udvikles flest apps indenfor, og de indeholder typisk informationer om fostrets udvikling, graviditetens forskellige faser og symptomer samt diverse sundhedsanbefalinger. Graviditetsapps bliver i stigende grad også udviklet og anbefalet af flere sundhedsinstanser, herunder Sundhedsstyrelsen, som har udviklet apps til både graviditet, barsel, moder- og faderskab. Det er med en app nemt og bekvemt for gravide kvinder at være opmærksomme på deres egen og fostrets sundhed og finde information, råd og vejledning under graviditeten.

Den intensive brug af smartphones har blandt andet skabt diskussioner inden for socialvidenskaberne. Diskussionen går på, hvorvidt vi mennesker styrer og tilpasser teknologien til vores egne behov, eller hvorvidt teknologien kommer til at styre os. Når man eksempelvis taler om afhængighed af smartphones og sociale medier, indikerer det netop, at der er teknologiske udviklinger, vi ikke kan løsrive os selv fra, hvormed teknologien kommer til at forme vores liv på forskellige måder. Tilsvarende beretter jordemødre om, at mange kvinder ikke for alvor føler sig sikre på deres graviditet, før de har haft den første scanning. Teknologien kommer med andre ord til at forme oplevelsen af graviditet, hvilket også er en aktuel problemstilling, når vi ser på brug af graviditetsapps.

Flere graviditetsapps er bygget op således, at de, efter at man selv har indtastet personlige oplysninger såsom sidste menstruationsdag, sender notifikationer om, hvor langt man er i graviditeten og hvilke graviditetssymptomer, der er forventelige i bestemte uger. Den slags informationer findes også andre steder end i apps, men vores undersøgelse peger på, at informationer og anbefalinger fra graviditetsapps får en insisterende karakter i kraft af smartphonens allestedsnærvær. Brugen af graviditetsapps bliver nemt en integreret del af daglige rutiner, og på samme måde som man eksempelvis lige tjekker Instagram, når man venter på bussen, er graviditetsapps også noget, gravide ofte ”lige tjekker” i løbet af en dag.

Svært at følge egen intuition

Flere af kvinderne i undersøgelsen gav udtryk for, at appen gav dem en følelse af kontrol over deres graviditet, fordi den sikrede, at de ikke gik glip af nogle relevante informationer. Men samtidig var det også tydeligt, at appen skabte nye bekymringer og endte med at blive lidt af en stressfaktor. Graviditetsapps er generelt standardiserede og tager udgangspunkt i, hvordan den typiske graviditet forløber. Flere af de gravide kvinder havde oplevet, at de især i forbindelse med første graviditet, blev opslugt af at vurdere deres graviditetsforløb ud fra et “typisk” graviditetsforløb, og at det ofte førte til uro og bekymring, hvis deres symptomer eller kropslige udvikling ikke stemte overens med appens informationer.

“Jeg var 5 måneder henne, før man overhovedet kunne se antydningen af, at jeg var gravid. Og jeg var SÅ bekymret! Vi tog så mange private scanninger, fordi jeg var overbevist om, at barnet var dødt, fordi der stod alle steder, at nu har du fået mave. Så bliver man jo igen bekymret og tænker, er det så et tegn på, at der er noget galt med barnet?”
Andengangsgravid, 35 år, der beretter om sin første graviditet

Graviditetsapps bliver for mange gravide et styrende element, der kræver, at man forholder sig til de informationer, man læser, hvilket kan have indflydelse på den faktiske oplevelse af graviditeten. Dette kan især have konsekvenser for førstegangsgravide, der ikke har tidligere erfaringer med graviditet at trække på, og som derfor er meget påvirkelige over for appens informationer, som de kan have en tendens til at sammenligne med deres egen graviditet. I den forbindelse beskrev nogle af kvinderne, hvordan appens informationer i nogle tilfælde kunne fremprovokere bestemte følelser eller symptomer.

“Nu er jeg 5+6, og jeg har læst, man får kvalme fra uge 6 – jeg synes også, jeg kan mærke det. Jeg følte det, jeg læste – altså det appen beskrev, jeg skulle føle. Det var helt åndssvagt.”
Andengangsgravid, 32 år, der beretter om sin første graviditet

Undersøgelsen peger desuden på, at de førstegangsgravide også er dem, der har sværest ved at navigere i de mange sundhedsanbefalinger, som graviditetsapps indeholder. En af kvinderne beskrev således, hvordan hendes forsøg på at efterleve appens sundhedsanbefalinger kom til at tage overhånd:

“Jeg tog det hele totalt bogstaveligt. Du SKAL spise sundt, du må IKKE drikke, HUSK at fjerne alle kemikalier fra dit hjem. Jeg gik fuldstændig totalt i selvsving og udskiftede ALT. Jeg rørte ikke make-up i ni måneder. “Fuck jeg er kommet til at tage min almindelige mascara på – nu bliver det misdannet!” Jeg blev nærmest besat af at gøre det hele rigtigt, og det er helt sikkert information fra de der apps, der har gjort det.”
Andengangsgravid, 35 år, der beretter om sin første graviditet

Kontakten til jordemødre og andet sundhedspersonale er enormt vigtigt

I en digitaliseret tidsalder, hvor gravide kan få information om stort og småt uden at vente på at få en tid til konsultation, kan man som tidligere nævnt stille spørgsmålet om, hvorvidt kontakten til jordemødre, sundhedsplejersker, læger eller andet sundhedspersonale bliver overflødig.

Vores undersøgelse giver et klart billede af, at dette ikke er tilfældet. De førstegangsgravide kvinder udtrykte et klart ønske om flere konsultationer og mere vejledning til de første 12 uger i graviditeten, da denne periode i høj grad er fyldt med mange spørgsmål, bekymring og uvished. Og de andengangsgravide kvinder gav udtryk for det samme, især når de tænkte tilbage på deres første graviditet.

Behovet for flere konsultationer med sundhedspersonale peger på, at den menneskelige kontakt og omsorg, hvor man forholder sig til den enkelte gravides personlige forløb, ikke kan erstattes af de standardiserede informationer som graviditetsapps indeholder. I den forbindelse er det igen vigtigt at påpege, at graviditetsapps ikke blot kan lindre usikkerhed, men også kan lede til nye bekymringer, hvilket øger behovet for personlig kontakt. Derfor bliver professionel vejledning og individuelle samtaler om graviditetsforløb ikke mindre relevante.

“Jeg tror, at så snart du har et eller andet, du går og døjer med, så har man jo behov for at snakke med nogen og ikke kun sidde med en app. Man har behov for en dialog. Det der med at læse om tingene, det er langt hen ad vejen rigtig fint, men man har også behov for at have mulighed for at stille et konkret spørgsmål og så få et konkret svar på det spørgsmål, man har stillet.”
Førstegangsgravid, 23 år

Tendensen, til at vi selv søger informationer på nettet om graviditet og sundhed, er nok kommet for at blive. Vores undersøgelse peger dog på vigtigheden af at have et nuanceret blik på konsekvenserne af den digitale udvikling, herunder hvordan teknologien kan komme til at påvirke den oplevede graviditet. I den forbindelse er det væsentligt at huske på, at graviditetsapps og den digitale tilgængelighed af sundhedsinformation nok kan supplere, men ikke erstatte den personlige dialog og sundhedsfaglige rådgivning, som gravide kvinder får ved diverse fysiske konsultationer.