Gravides brug af SSRI-præparater

Størrelse af forbruget
Antallet af gravide, der bruger antidepressiv medicin (SSRI -præparater), er 8-doblet i perioden fra 1997 til 2006. I 1997 indløste 0,3 procent af de gravide en eller flere recepter på et SSRI -præparat. I 2006 var tallet oppe på 2,4 procent. I samme periode var stigningen i antallet af receptindløsninger for samme præparat på 60 procent for befolkningen som helhed.

Beregningen er foretaget på baggrund af udtræk fra lægemiddelstatistikregisteret og omfatter recepter indløst i graviditeten og tre måneder efter fødslen.

Fordeling af forbruget
Forbruget af SSRI-præparater var signifikant større i blandt gravide/nybagte mødre mellem 35 og 44 år end blandt de 25-34 årige.

Kvinder, der venter deres tredje barn eller derudover, har også et signifikant større forbrug af SSRI -præparater.