Gravide slynger sig til et stærkere bækken

Slyngetræning er effektiv træning på kort tid. Med arme eller ben hvilende i slynger, styrkes ikke blot den gravides bækken og mavemuskulatur. Hun opnår en højere grad af kontrol over sin krop.

Slyngetræning er det seneste skud på stammen af træningstilbud til gravide. Faktisk er træningskonceptet så nyt, at det foreløbig kun tilbydes ét sted i Danmark. Når det gælder om at træne bækkenbunden og de dybe mavemuskler, som er yderst aktive under fødslen, er der ifølge pilatesinstruktør Mette Liin, Liin Company og Hebe Rygcenter i Skanderborg, ikke noget bedre end slyngetræning. For enden af et ophæng med to tove er der to løkker — slynger — som arme og ben finder støtte i under træningen. Mens arme eller ben hviler i slyngerne, foretager den gravide stående eller siddende på en bold forskellige øvelser — alle små og rolige bevægelser. Når kroppen forsøger at opnå balance, aktiveres mange forskellige muskler — både bevægemusklerne og de dybe støttemuskler. Jo mere ustabil man er, jo mere arbejdes der med musklerne. Bækkenbunden, de dybe mavemuskler og stabiliteten omkring bækken og hofter er ifølge Mette Liin langt lettere at isolere og træne optimalt i slynger.- Forskellige muskelkæder samarbejder om forskellige funktioner som fx at løfte. En kæde er ikke stærkere end det svageste led, og det er disse muskelkæder der trænes i slyngerne, fortæller Mette Liin.Et eksempel er armløft i slynge. Under denne øvelse træner den gravide arm- og rygmuskulatur, så hun nemmere kan løfte og bære sit barn. Samtidig hjælper øvelsen til at finde midterstillingen af bækkenet og fastholde det under belastning.

Alle øvelser i slyngetræning er med til at styrke de dybe mave- og rygmuskler og musklerne omkring bækkenet. Det er det ustabile moment — her med armene i slynger — der giver den ekstra belastning, der er med til at styrke og stabilisere musklerne.    
 

Ved denne rygliggende øvelse trænes ydersiden af hoften samtidig med de dybe muskler i bækkenet.     I det hele taget er midterstilling af bækkenet i fokus i slyngetræningen. Ændrer kvinden holdning og kommer ud af midterstillingen, fører det til fejlbelastning af bækkenet. Alle øvelser foregår i siddende eller stående stilling, hvilket er i overensstemmelse med internationale anbefalinger, der siger, at gravide ikke bør træne i liggende stilling efter fjerde svangerskabsmåned. Fordelen ved slyngetræning er, at man ikke skal træne ret lang tid.
– Som gravid orker man sjældent lange træningsseancer, men ved slyngetræning har de gravide mulighed for at træne effektivt på kortere tid, siger Mette Liin.Tryghed og kontrolDet kræver ingen forudsætninger at træne i slyngerne. – Alle uanset kondition og vægt vil kunne deltage på samme hold. Det gælder også gravide med komplikationer (fx bækkenproblemer), idet det er nemt at tilpasse træningen den enkeltes styrke og formåen ved at regulere på tovenes længde:Jo længere man kommer ind under tovene, jo sværere bliver det. Systemet har ingen begrænsninger. Alle deltagere vil kun kunne vinde i et eller andet omfang, fastslår Mette Liin. Til forskel fra fx pilates, hvor instruktøren ved hjælp af ord skal gelejde kvinden frem til de rette muskler, kan man under slyngetræning selv mærke, hvor der spændes og dermed fornemme, hvilke muskler, det handler om.- Det trygge ved slyngetræning er, at vi præcis kan ramme og få kontrol over de muskler, som de gravide har brug for under fødslen. Netop mangel på kontrol er det, der gør mange gravide bange for og utrygge ved at skulle føde. Erfaringen er, at jo mere kontrol de gravide har over deres krop, jo mindre smertepåvirkede og jo mindre angste bliver de.Slynger på fødestuenSlynger kan i øvrigt også med fordel anvendes på fødestuen. – Under veerne vil slyngerne kunne bidrage til, at der bliver taget noget tyngde af leddene, ligesom lænden vil kunne aflastes. Det opnås, når den gravide sidder på en bold, og hviler de bøjede arme ind over én bred slynge fæstnet til to tove, forklarer Mette Liin.Slyngetræning er foreløbig kun et tilbud til gravide i og omkring Skanderborg — på HebeRygcenter, hvor Mette Liin har sit Pilates Studio (se foto). Mette Liin er uddannet Mensendicklærer, pilatesinstruktør, muskelterapeut, mm., og har i mange år arbejdet med gravide som målgruppe. Efter at hun på fysioterapeutklinikken Tonus i Bergen stiftede bekendtskab med slyngetræning som trænings- og behandlingsform — og senere specifikt slyngetræning som før- og eftertræning af gravide — satser Mette Liin nu udelukkende på denne træningsform til gravide.

Denne stilling virker afslappende og mobiliserende på musklerne i lænden.      Fakta • Ved slyngetræning trænes og opnås der kontrol over de muskler, som de gravide har brug for under fødslen.• Det anbefales gravide at ’slyngetræne’ en halv time et par gange om ugen.• Alle gravide kan deltage i slyngetræning. Uanset kondition og andre forudsætninger kan gravide træne på samme hold• I Norge, Sverige, Tyskland, Holland og Australien har slyngetræning i flere år været kendt som effektiv genoptræning.Læs mere
www.liincompany.dk og www.jungle-sports.com