Gravide i bygningsmalerfaget

Gravide bygningsmalere behøver ikke at blive fraværsmeldt, men kan fortsætte deres arbejde under graviditeten. Det er erfaringen fra ca. ti års arbejde med vurdering af de produkter, de gravide arbejder med.

Vurderingen af de produkter, som bruges af professionelle bygningsmalere, er baseret på kriterier, der tager højde for alle stoffer i produkterne især fordampelige stoffer. Kriterierne er blevet til i et samarbejde mellem Arbejdsmedicinsk Klinik på Regionshospitalet Skive og Arbejdsmiljøhuset.

Fraværsmelding kan undgås
Det har siden 1981 været muligt at fraværsmelde gravide kvinder, hvis arbejdsmiljøet kan udgøre en risiko for fosteret. Det er derfor påkrævet, at en virksomhed reviderer sin arbejdspladsvurdering, når en medarbejder bliver gravid. For gravide bygningsmalere er der fire muligheder:

1. Fortsætte i normalt arbejde: Produkter og arbejdsforhold er vurderet og fundet i orden.

2. Omplacering til andet arbejde: Andre opgaver er vurderet og fundet i orden.

3. Deltidsfraværsmelding: Arbejdet kan ikke i fuldt omfang tilrettelægges under hensyntagen til graviditeten

4. Fraværsmelding: Arbejdsforholdene medfører risiko for fostret, og der er ikke mulighed for omplacering. Såfremt der ikke foreligger en vurdering, kendes risikoen ikke, og der må også her fraværsmeldes…

Produktvurdering til gravide malere
Maling kan stadig indeholde stoffer, som ikke er sundhedsmæssigt forsvarlige at anvende for gravide. Miljøstyrelsen anbefalede derfor i 2006, at gravide ikke maler eller opholder sig i nymalede lokaler (1), da man her ikke har styr på hvilke produkter, der har været anvendt. Dette gælder for private. En professionel maler har mulighed for en konkret vurdering af netop de produkter, den gravide maler skal anvende under sin graviditet.

Vi har siden slutningen af 1990’erne vurderet gravide bygningsmaleres arbejdsmiljø ud fra nøje fastlagte kriterier (2).

Ud fra kriterierne inddeles produkterne i tre grupper:

1. Produkter gravide må bruge under almindelige, gode forhold. Produkterne må ikke sprøjtepåføres

2. Produkter gravide kun kan bruge med begrænsninger, fx udendørs på små flader, fx vinduesrammer

3. Produkter gravide ikke må bruge

For at opnå høj grad af sikkerhed er det nødvendigt med en personlig produktliste til hver enkelt gravid. For at opnå høj grad af sikkerhed er det nødvendigt med en personlig produktliste til hver enkelt gravid, dvs. listerne må ikke ”arves” af efterfølgende gravide i firmaet. Derved sikres det, at produktlisterne altid er baseret på opdaterede oplysninger fra producenterne, og Arbejdsmiljøhusets registrering gør det muligt at kontakte netop de gravide, der arbejder med et givet produkt, hvis produktet ændrer sammensætning i negativ retning.

Det normale forløb for at få udarbejdet en produktliste tager normalt 2-3 arbejdsdage.

Jordemoderens rolle
Jordemoderens opgave i den naturligt forløbende graviditet er at tilråde den gravide at henvende sig til sin arbejdsgiver allerede på det tidspunkt, hvor graviditeten konstateres, så der kan tages hånd om alle arbejdsforhold.

Det er vigtigt, at fraværsmelding kun foretages, hvis de ovennævnte aftaler endnu ikke er på plads, eller hvis der er ventetid på vurdering af produkterne (blanket 235, dagpengelovens §12.2.2.). Såfremt der opstå problemer, tilrådes det at den gravide viderehenvises til en Arbejdsmedicinsk klinik med henblik på en klarlægning af problemerne.

Vurdering af forløb på arbejdspladserne
Arbejdsmiljøhuset har gennem de sidste ca. 10 år vurderet produkter for mere end 1.000 gravide malere. Vi har tidligere spurgt ca. 100 af disse, hvordan arbejdet var forløbet under graviditeten blandt andet i forhold til kollegaer. Generelt havde samarbejdet været i orden. Dog havde det været nemmere i firmaer, hvor der tidligere havde været en gravid og proceduren derfor var kendt.

De blev også spurgt hvor langt hen i graviditeten, de havde arbejdet. En ud af fire (26%) blev sygemeldt inden der var gået 4 måneder, mens lidt over 1/3 (41%) blev sygemeldt inden 6 måneder.

Årsag til sygemelding var ofte lænde- og bækkensmerter, plukveer, træthed samt fysisk besvær. Enkelte var sygemeldt på deltid. Ingen af de adspurgte var blevet fraværsmeldt (sygemeldt pga. arbejdsmiljøet).

Konklusion
Arbejdsmiljøhusets abejde har vist, at det kan lykkes at fastholde en stor del af de gravide bygningsmalere i arbejde, hvis den gravide, arbejdsgiveren og kollegaer er indstillet på det.

For Arbejdsmedicinsk klinik og Arbejdsmiljøhuset var udgangspunktet for at etablere dette arbejde, at raske gravide malere ikke uden vægtig grund bør udelukkes fra arbejdsmarkedet. Et godt arbejdsmiljø overflødiggør fraværsmelding og andre særlige foranstaltninger for gravide.

Det har vist sig at fungere.

Litteraturhenvisninger
1. Miljøstyrelsen. God kemi er ikke altid nok. 9 gode vaner til gravide og ammende — om kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. 2006. www.babykemi.dk
2. Jensen LK, Schaumburg I, Mikkelsen AB, Hansen MK, Zeuthen A. Graviditet og arbejdsmiljø i bygningsmalerfaget. Månedsskr Prakt Lægegern 2001; 79 (april); 427-36.