Gravide har mange bekymringer i Corona-tiden

Tusindvis af gravide danske kvinder har svaret på, hvordan deres mentale helbred var i forårsdagene, hvor Corona-krisen buldrede derudaf. Og selvom de fleste vågner glade om morgenen, så har en stor del haft bekymringer i forhold til Corona. Og det har tilsyneladende fået nogen til at isolere sig fra omverdenen, vurderer forskeren bag undersøgelsen jordemoder, lektor og ph.d. Mette Bliddal.

Kan min mand komme med til fødslen? Kan jeg stadig føde hjemme? Og hvad er risikoen for, at mit nyfødte barn bliver smittet på hospitalet?

Det er nogle af de spørgsmål, som mange gravide kvinder tumlede med, da Corona-pandemien var på sit højeste i forårsmånederne. Det viser de foreløbige resultater fra en endnu ikke offentliggjort undersøgelse af gravide kvinders mentale sundhed. Ifølge undersøgelsen tyder det på, at gravide kvinder både har haft Corona- bekymringer og til tider har følt, at de manglede selskab – måske netop fordi de i en eller anden udstrækning har isoleret sig.

Det fortæller jordemoder, lektor og ph.d. Mette Bliddal fra Syddansk Universitet, der står bag undersøgelsen. Den 24. april sendte hun og de andre forskere bag undersøgelsen 31.000 spørgeskemaer ud til danske gravides e-boks. En måned senere lukkede svarfristen, og i alt var der tikket svar ind fra 18.000 gravide kvinder.

Jordemoder, lektor og ph.d. Mette Bliddal fra Syddansk Universitet står bag en stor undersøgelse af 18.000 gravide kvinders mentale helbred, som ser ud til at være påvirket af Corona-krisen. De foreløbige resultater tyder på, at Corona medvirker til en følelse af isolation og spiller ind på kvindernes bekymringer i graviditeten.

– Det er en høj svarprocent. Det viser noget om, at Corona har fyldt en del for de gravide kvinder. Vores system blev lagt ned kortvarigt, for de svarede næsten alle sammen med det samme. Jeg tror, det hænger sammen med, at man som gravid ikke bare skal tage vare på sig selv, med også på sit ufødte barn – og man bliver ekstra bekymret over for det ukendte, fortæller Mette Bliddal og fortsætter:

– Man vidste ikke på det tidspunkt noget om, hvor farlig Covid-19 var, om smitten for eksempel gik videre til barnet. Og så var der alle bekymringerne om de skiftende udmeldinger og retningslinjer, om jordemoderkontakten, maske eller ej og om fødslen – kunne man få sin partner med eller ej?

Følelse af isolation hos nogle gravide
I gennemsnit er de gravide i undersøgelsen 30 år, og lidt over halvdelen har født før. Forskerne har spurgt til en bred vifte af forhold, der kunne være påvirket af Corona-pandemien. Herunder mentalt helbred, social isolation, deres forhold til tro og deres bekymringer for Corona-pandemiens indflydelse på hjemmefødsler og barselbesøg. Og selvom forskerne ikke har analyseret alle svarene endnu, tegner der sig et billede:

– Der er ingen tvivl om, at kvinderne er påvirket af Corona omend i meget forskellig grad. Nogen af dem giver udtryk for en følelse af social isolation. Og det passer måske meget godt med, at nogen i virkeligheden har selvisoleret sig for at undgå smitte. Når vi spørger til, om de mangler selskab, så er der knap så mange, der svarer ja til det – måske skyldes det, at man er gået sammen i mindre grupper med nærmeste familie og måske få venner, siger Mette Bliddal og tilføjer:

– Min umiddelbare fornemmelse er, at Corona har medvirket til en følelse af isolation og spillet ind på de bekymringer, kvinderne har haft i graviditeten. Den største bekymring har handlet om, hvorvidt partneren kunne komme med til fødslen eller ej – og så har en mindre gruppe været meget bekymret for, om hjemmefødslerne ville blive sløjfet.

– Og ellers kan vi se, at Corona i en eller anden grad spiller ind hos de flestes svar om bekymringer til fødslen, siger Mette Bliddal.

Mange kvinder udtrykker en bekymring for, om de eller en anden person på hospitalet skal smitte deres nyfødte barn, og de fleste kvinder er bekymret for, om de selv bliver smittet og bliver alvorlig syg.

– Det forklarer måske den tendens, vi har set, til selvisolering. Der er forsvindende få gravide, der har været smittet med Covid- 19. Det hænger måske sammen med den her selvisolering hos de gravide, siger Mette Bliddal.

Risiko for fødselsdepression
Det her med de mange bekymringer skal man ikke nødvendigvis tage alt for let på. Hvis de hober sig op, så kan det i sidste ende få nogle uheldige konsekvenser for familierne, som jordemødre og andet sundhedspersonale skal gøre alt for at undgå.

– Hvis man har det dårligt mentalt, så øger det ens risiko for efterfødselsreaktioner og fødselsdepressioner – og et dårligt mentalt helbred kan også påvirke familiedannelsen og relationen mellem mor og barn efter fødslen. Noget tyder på, at Corona kan påvirke, at flere oplever stress og angstsymptomer. Og det er denne belastning, der er farlig i denne her sammenhæng, siger Mette Bliddal.

Hun er dog ikke som sådan bekymret for de gravide kvinder. For selvom mange har været meget bekymrede, og en del har følt sig isolerede under lockdownperioden, så giver de fleste udtryk for et mentalt overskud.

– Og det er beroligende, siger hun.

Når data fra undersøgelsen er færdiganalyseret, og resultaterne er sammenlignet med andre studier, er det meningen, at undersøgelsen skal bruges til at understøtte forbedringer af de retningslinjer, jordemødre og andet sundhedspersonale arbejder efter, så de i den næste tid kan yde den bedste omsorg for gravide og fødende. Og samtidig kan undersøgelsen danne grobund for at basere nye evidensbaserede tiltag på baggrund af input fra de gravide.

– Det, der gør den her undersøgelse helt unik, er, at vi har været ude og spørge de gravide kvinder. Og vi har fået så utrolig mange svar. Det kan vi i den grad bruge til at forbedre den måde, vi i sundhedsvæsenet kommunikerer til gravide kvinder og deres partnere.