Gravide får forskellige råd om alkohol

Sundhedsstyrelsen anbefaler total afholdenhed, når man er
gravid. Alligevel er det kun halvdelen af de praktiserende
læger, der anbefaler det samme, når de vejleder gravide.
Det viser en ny undersøgelse, som Aarhus Universitetshospital
og Gravidprojektet, Aarhus Kommune, står bag.

Siden 2007 har Sundhedsstyrelsen anbefalet, at gravide afholder sig fuldstændigt fra at drikke alkohol. Men anbefalingen kommer ikke altid til de gravides kendskab. En ny undersøgelse viser, at det kun er omtrent halvdelen af de praktiserende læger, der følger Sundhedsstyrelsens skærpede linje, når de har gravide i konsultation. Den anden halvdel mener, det er acceptabelt med et glas ved festlige lejligheder. Undersøgelsen viser desuden, at stort set alle praktiserende læger kender den officielle anbefaling. Alligevel informerer hver anden læge om noget andet.

En tilsvarende undersøgelse blandt jordemødre viste i 2009*, at omkring halvdelen af jordemødrene heller ikke informerer de gravide i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Data fra begge undersøgelser er sammenlignelige med data fra lignende undersøgelser fra 2000. Dengang mente syv ud af 10 læger og jordemødre, at det var forsvarligt med alkohol ved festlige lejligheder. Der er således sket en ændring blandt de to faggrupper i retning af en mere restriktiv holdning til alkohol under graviditet. Ikke desto mindre fravælger omkring halvdelen af læger og jordemødre at følge Sundhedsstyrelsens skærpede anbefaling.

Undersøgelsen blandt praktiserende læger er netop offentliggjort i Danish Medical Bulletin.

*’Alkohol i graviditeten. Holdninger, viden og informationspraksis blandt jordemødre 2000-2009’.
Af Pia Schiøler Kesmodel, Lisa Lærke Iversen og Ulrik Schiøler Kesmodel.
Tidsskrift for Jordemødre nr. 1, 2011.

Læs andre artikler i temaet