Gravid uden cpr.nr.: En graviditet er da akut

Undersøgelser i graviditeten kan ikke udsættes. Så hvis en kvinde ikke kan blive undersøgt i det offentlige sundhedsvæsen, så er der tilfælde, hvor jordemødre træder til på eget initiativ og ansvar.

Der er jordemødre, der hjælper flygtninge under jorden og andre papirløse migranter, blandt andet med graviditetsundersøgelser uden om det etablerede sundhedsvæsen.

En af dem arbejder på et af landets største fødesteder i hovedstadsområdet, hvor hun i løbet af de sidste ti år har taget sig af omkring en halv snes kvinder, der har haft brug for jordemoderhjælp.

Hun fortæller:

– Jeg har været meget berørt af at møde dem og hele den oplevelse,der er omkring det, hvor hun skal ind på et hospital, hvor hun ikke har ret til at være og ikke kan sproget, og hun ved, at i det øjeblik, hun har født, skal hun gå igen. En gravid bør ikke være angst, hun bør nyde det, men de her kvinder er simpelthen rædselsslagne og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan det påvirker barnet, at hun har det sådan, fortæller jordemoderen, hvis navn er redaktionen bekendt.

De fleste undersøgelser er foregået hjemme hos hende selv, men af og til har hun bedt kvinderne møde op på fødegangen, så hun har kunnet undersøge dem nærmere.

– Som regel laver man en aftale søndag eftermiddag, hvor der plejer at være ret fredsommeligt på afdelingen og så er jeg tulret op på svangregangen og har fundet en tom stue og en seng og kørt en strimmel, (en ”strimmel” er en registrering af livmoderens sammentrækninger og barnets hjertelyd, red.) som jeg har givet dem i lommen, så de har den med sig videre frem. Jeg behøver jo ikke registrere det nogen steder for at kunne lægge hende op på en briks og sætte et ctg-apparat på, siger jordemoderen.

Hun har valgt at være anonym, for selv om sundhedspersonale er i sin fulde ret til at hjælpe de papirløse migranter i deres fritid og uden for sygehuset, så bliver det betragtet som en form for tyveri, hvis man tager dem ind på et offentligt sygehus, uden at de har ret til det. Straffen kan være en advarsel og i sidste ende en fyreseddel.

Jordemoderen forsvarer sig med, at svangreundersøgelser burde betragtes som akutte, da de kan være livsnødvendige, hvis kvinden for eksempel begynder at udvikle diabetes eller får svangerskabsforgiftning.

– Graviditetsundersøgelserne er jo dybest set uopsættelige akutte undersøgelser, der ikke kan udskydes til man har tid eller råd eller er kommet hjem til sit eget land. De er indført, fordi man rent faktisk opdager nogle tilstande ting, som man skal reagere på. Og de her kvinder er jo en ekstra udsat gruppe, som man bliver nødt til at holde godt øje med, siger hun.

Ægteskab uden grænser er en forening, der arbejder for at sikre danske borgeres ret til frit at vælge deres ægtefælle og bo sammen i Danmark uanset ægtefællens nationalitet og for at sikre en ordentlig og human behandling under processen med at søge visum og opholdstilladelse til udenlandske ægtefæller og deres børn.

Læs mere på foreningens hjemmeside www.aegteskabudengraenser.dk