Gratis prævention til unge

Siden 1. juni har unge i Halsnæs Kommune haft tilbud om gratis prævention. Erfaringer fra Norge og England viser, at det reducerer antallet af aborter og seksuelt overførte infektioner.

Noget er helt galt. Det var den konklusion, Garbriela Rehfeld, jordemoder og ansat i Ungdomsmodtagelsen i Halsnæs Kommune, måtte drage, da hun så nærmere på kommunens tal over antal aborter og forekomsten af diagnosticerede seksuelt overførte infektioner blandt kommunens unge op til 24 år. Abortraten ligger et stykke over landsgennemsnittet, og kommunens andel af unge mødre – defineret som mødre op til 24 år – ligger også højere. Halsnæs Kommune har 75.000 indbyggere og hvert år bliver 50 kvinder under 24 år mødre. Heraf ender hver fjerde som en sag i kommunen.

– Vi ved fra engelske og norske undersøgelser, at hvis man tilbyder de unge gratis prævention og samtale før og efter, så falder antallet af aborter. Samtalen og trygheden ved at kunne vende tilbage til der, hvor man fik præventionen, er alfa og omega for, at det fungerer, siger Gabriela Rehfeld. Sammen med kollegaer har hun stået i spidsen for oprettelse af landets første ungdomsmodtagelser efter svensk forbillede beliggende på Frederiksberg og i Frederiksværk i Halsnæs Kommune og er tilknyttet begge steder.

– I samarbejde med ledende sundhedsplejerske i Halsnæs Kommune, Jette Kürstein søgte vi penge til et projekt, hvor vi i en periode kunne udlevere gratis prævention til de unge og samtidig tilbyde samtaler. Ideen forplantede sig og efter at Jan Dehn, der er Familiechef i kommunen, havde præsenteret politikerne i kommunen for ideen, blev der bevilget 75.000 kr., fortæller Gabriela Rehfeld. Siden 1. juni i år har unge fra Halsnæs kommune kunne få gratis prævention ved henvendelse til Ungdomsmodtagelsen.

Beløbet skal gå til udgifter til selve præventionen, mens rådgivningen og eventuel oplægning af spiral eller p-stav gennemføres af ungdomsmodtagelsens speciallæge Morten Lebech og jordemødrene. Projektet er netop blevet forlænget frem til 2016. Det er endnu for tidligt at se resultater af udlevering af gratis prævention, men hvis man skeler til resultater fra tilsvarende projekter med udlevering i England og Norge, så kan man se frem til en reduktion i antallet af uønskede graviditeter. I Norge blev antallet af aborter i 2009 halveret i forsøgskommunerne Tromsø og Hammar, da man i et år gav gratis prævention til aldersgruppen 20 – 24 år.

Søgningen i ungdomsmodtagelsen i Frederiksværk er steget med 300 procent efter, at tilbuddet om gratis prævention blev kendt.

– Vi har på den måde også fået kontakt med mange unge, blandt andet sårbare unge, der måske ikke ellers ville have opsøgt os, siger Gabriela Rehfeld.

– Det koster kommunen 5.000 kr. for hver abort, som deres borgere får på et regionalt sygehus, og det risikerer at blive endnu dyrere, hvis det bliver et barn med en sårbar eller udsat meget ung mor. Så der er både nøgterne økonomiske fordele i projektet og sundhedsmæssige og menneskelige gevinster, siger Gabriela Rehfeld.