Godt skuldret!

Er lærebøgerne ude af trit med virkeligheden, når det handler om beskrivelser af skulderforløsning? Hvordan foregår det i praksis? Tre studerende har undersøgt sagen.

Der har altid været fokus på risikofaktorer i forhold til perineale bristninger ved vaginale fødsler og løsningsforslag til, hvordan disse bristninger kan forebygges.

Vi ser det som en fornem opgave at beskytte kvindens perineum på bedste vis, og vi har kigget på projekter og undersøgelser, der omhandler forebyggelse af perineale traumer. På den baggrund synes vi, der mangler fokus på ét felt, nemlig forløsning af barnets skuldre. Vores hypotese er, at måden, hvorpå skuldrene bliver forløst, har indflydelse på graden af perineale traumer.

Det er ikke en ny hypotese! Vi tror, mange kan nikke genkendende til situationer, hvor perineum er intakt efter caputs forløsning, men ved efterfølgende inspektion af fødselsvejen erkendes alligevel en perineal bristning og mistanken om, at skuldrenes passage, der læderer perineum, er blevet styrket.

Det, vi efterspørger, er derfor mere fokus på håndtering og forløsning af barnets skuldre og hermed også andre metoder til forløsning end den, der står skrevet i vores basislitteratur, hvor det anbefales, at barnets forreste skulder trækkes ned (med kvinden i rygleje) for at forløse denne fra kvindens symfyse, og derefter trækkes bagerste skulder op over perineum.

Dermed ikke sagt, at denne metode ikke er effektiv, og hvem ved — måske er den endda den bedste. Men efter praktikperioden har vi oplevet den divergens mellem teori og praksis, at skuldrene ikke altid bliver forløst efter ”teoribogsmetoden”. Vi har desuden oplevet, at de fleste jordemødre modulerer forløsningsmetoden efter situationen. Det vil derfor sige, at der findes mange andre forløsningsmetoder, som ingen steder står beskrevet. Er vores teoribøger forældede?

Vi har i vores valgfri periode sat os for at opspore mangfoldigheden i skulderforløsning ved at observere fødsler med fokus på, hvordan forløsningen mestres. Vores mål var desuden at lære af jordemødrenes overvejelser, med det formål at blive i stand til at gengive alternativer til ”teoribogsmetoden”. Disse alternativer er blevet demonstreret på et fantom og lagt på en cd-rom. Denne cd-rom har vi brugt som en del af afrapporteringsformen til vores vejleder. Endvidere skal vi bruge den som undervisningsmateriale for et hold jordemoderstuderende på 3. semester.

En naturlig fortsættelse af dette projekt vil være, hvis hver af de demonstrerede skulderforløsningsmetoder bliver sammenholdt med bristningsresultatet, så man på den måde kan få be- eller afkræftet hypotesen: At måden, hvorpå skuldrene bliver forløst, har indflydelse på graden af perineale traumer.
 

Tre jordemoderstuderende fra jordemoderuddannelsen ved CVU-Nordjylland har været i praktik på fødeafdelingen ved Sønderborg Sygehus i deres valgfri periode for at blive klogere på, hvordan man mest skånsomt forløser barnets skuldre ved fødslen. På denne side ses en sammenfatning af de tre studerendes afrapportering fra praktiperioden.