Godt forhandlingsresultat på professionshøjskolerne

CO10 og Moderniseringsstyrelsen har forhandlet løn og ansættelsesvilkår for undervisere ved professionshøjskolerne og ved erhvervsakademierne. Forhandlingen er et supplement til de forhandlinger, der var på området i foråret 2013.

Jordemoderforeningen er godt tilfreds med de forhold, der er opnået fra CO10’s side i aftalen. Især er vi tilfredse med den parallelitet, der nu er skabt mellem vores område og AC-området, således at de to typer undervisere arbejder under sammenlignelige vilkår. Resultaterne af den nye forhandling er da også blevet godkendt i de respektive organisationer.

Resultaterne skal ses i sammenhang med den nye stillingsstruktur på underviserområdet.

Der er ikke ændret ved aftalens dækningsområde, som for Jordemoderforeningens vedkommende omfatter alle undervisere, der underviser på baggrund af deres grunduddannelse som jordemoder.

Forhandlingen har givet enighed om følgende:

  • Adjunkter og lektorer ansat fra og med 1. august 2013 får henholdsvis 42.000 kr. og 83.000 kr. (2012-niveau) i tillæg. For undervisere, der er ansat tidligere, er der mulighed for at overgå til den nye stillingsstruktur. Adjunkter kan vælge at overgå inden 1. august 2014. Overgang for lektorer kræver positiv lektorbedømmelse efter den nye stillingsstruktur. Ved overgangen sikrer også tidligere ansatte sig det højere tillæg.
  • Der indføres en docentstilling – jf. også den nye stillingsstruktur – med en løn på 471.800 kr. (2012-niveau) og et minimumstillæg på 40.000 kr.
  • Løntrin 8 er åbnet op, således at den nu omfatter alle kandidatuddannelser, der baserer sig pa jordemoderuddannelsen. Dette løntrin har tidligere været forbeholdt kandidater fra fire uddannelser.
  • På arbejdstidsområdet er det aftalt, at der etableres et system til registrering af arbejdstiden. Desuden bortfalder aftalen om natpenge. Det vil sige, at der ikke længere findes en central aftale, som honorerer aften- og natarbejde.
  • Overgangsordningerne i bilag 4 og 5 vil blive gennemgået for at afklare, om disse ordninger kan saneres. Der er en del organisationer, der har undervisere på overgangsordningerne, herunder også Jordemoderforeningen. Der vil dog ikke ske ændringer af løn- og ansættelsesforhold for disse.

Eventuelle spørgsmål til aftalen kan rettes til Lene Maigaard eller Sanne Aakermann Østrup på telefon 46 95 34 00.