“Giv, så skal der nok komme mere tilbage”

Jordemoderforeningens ambassadøruddannelse har tiltrukket 37 jordemødre, der det næste halve år skal blive endnu bedre i kampen for fællesskabet. Første del af uddannelsen handlede om lobbyisme.

Seriøs, troværdig, pålidelig. De tre positivt klingende tillægsord gik igen mange gange på det første todages kursus for medlemmer af Jordemoderforeningen, hvor ’lobbyarbejde’ var på dagsordenen. Kurset er første del af Ambassadøruddannelsen, som Jordemoderforeningen udbyder til ”ildsjæle”, og hvor der ud over lobbyisme vil være medietræning, retorik, kampagne- og pressearbejde på skemaet. Lobbyvirksomhed er påvirkning af politikere og andre beslutningstagere. Det kan foregå via embedsværket, uden for offentlighedens søgelys i kulissen, i medierne og i direkte kontakt med politikeren.

Lobbyisme kan være negativt ladet, hvis det indbefatter bestikkelse, fordrejer magten, eller hvis der ikke spilles med åbne kort.

Men er det negativt, spurgte Pia Gjellerup, tidligere finansminister og nu leder af Center for Offentlig Innovation, da hun fortalte om det gode lobbyarbejde.

– Hvis der manipuleres, spilles med uærlige kort eller stikkes noget under bordet, så er det skidt, sagde den tidligere minister, men fremhævede, at det gode lobbyarbejde er en nem måde for politikere at blive kloge på et emne.

Det gode lobbyarbejde kræver en dygtig lobbyist, der kender sine mål og delmål, kender fakta og kan dokumentere dem, og som udviser respekt for ”modparten”.

Lobbyisme er i dag et redskab, som langt de fleste organisationer gør brug af – heriblandt Jordemoderforeningen, der plejer sine netværk blandt andet på Christiansborg og i regionerne. Netop netværk og det lange træk over tid er vigtigt i det gode lobbyarbejde, sagde Jan Helmer, der er direktør i Jordemoderforeningen.

– Godt lobbyarbejde er blandt andet at arbejde med netværk og at være indstillet på, at det tager tid at skabe forandring. Godt lobbyarbejde handler ikke om at kræve men om at give. Hvis man giver, så skal der nok komme mere tilbage, sagde direktøren.

Flere kanaler til indflydelse
Hvad der mere præcist kendetegner det gode lobbyarbejde, fortalte Tobias Zacho Larsen, direktør i Advice, om. Der er flere kanaler, hvor man kan søge indflydelse: hos politikere, hos embedsfolk i administrationen og i medierne. Det er desuden vigtigt at søge alliancer og at have god og forståelig dokumentation for den sag, man vil fremme. Det er vigtigt, at man bruger det rette mix af indflydelseskanalerne og på det rette tidpunkt. I nogle tilfælde er det hensigtsmæssigt at starte sin indsats på det mere uformelle plan for eksempel som indlæg i en avis eller ved deltagelse i konferencer og andre sammenkomster. Senere, når der er sat en dagsorden og skaffet dokumentation, kan det blive relevant at gå videre ad mere formelle kanaler for eksempel ved foretræde for politiske udvalg.

– Det rigtige mix er vigtigt, men alle kanaler skal overvejes og inddrages. Man skal for eksempel overveje, om jorden skal gødes, før man går i medierne med en sag. Skal politikere og embedsmænd for eksempel forberedes på det først, sagde Tobias Zacho Larsen.

Det er desuden vigtigt at være opmærksom på embedsværket, der forbereder sager for politikere og derfor er vigtige spillere i den politiske proces. Skab kontakt til de relevante embedsfolk og tilbyd dem konkret viden om den sag, som du gerne vil fremme.

Men hvordan gør man det, blev der spurgt fra salen? Gitte Valeur, der er formand for jordemødre i Region Syddanmark, har skabt sin egen måde at holde kontakt med embedsværket på. Hun færdes jævnligt i regionshuset til møder og lægger altid lige vejen omkring økonomi- og sundhedskontoret. Ikke for et formelt møde, men bare lige for at høre, om der er noget nyt og måske for selv at fortælle om, hvad der sker på fødegangen. Det personlige kendskab gør, at det også kan falde naturligt at høre om mere private forhold.

Rikke Maimburg, forskningsleder på Universitetshospitalet i Skejby, fortalte, at hendes forskning om fødselsforberedelsens gavnlige virkning på blandt andet kvinders tilfredshed med fødslen lå fint i forlængelse af regionens fokus på social kapital.

– Jeg udnyttede, at embedsmændene havde fokus på social kapital, da jeg fremlagde resultaterne af min forskning. Og det banede vejen for, at der blev genindført tilbud om fødselsforberedelse til de gravide, fortæller Rikke Maimburg.

– I skal vide, at både politikere og embedsfolk har brug for jeres viden. Og I skal turde formidle den til dem, sagde Tobias Zacho Larsen.

Det døve øre
Der er en ting, som med sikkerhed kan få politikerne til at vende det døve øre til.

– Politikerne er dødtrætte af faggrænsekampe. Vis i stedet for at I gerne vil noget nyt, og at I vil samarbejde, opfodrede Tobias Zacho Larsen. Klynk er heller ikke en argumentationsform, der fremmer politikeres forståelse. Til gengæld kan det vække beslutningstagernes interesse, hvis andre går på banen og støtter dine synspunkter.

– Det kan være stærkere, når andre taler ens sag, så det er vigtigt at etablere og dyrke relationer og lave projekter sammen med samarbejdspartnere. Både for at øge sin politiske kapital og for at indsamle viden, sagde han.

En faggruppe vil også have sværere ved at vinde politikernes hjerter ved primært at kræve bedre forhold for sig selv. Kampen for bedre arbejdsforhold går via kampen for bedre forhold for de gravide og fødende, mente Tobias Zacho Larsen.

– Hvis I kan oversætte kvindernes interesser til handling og forandring, så kan det senere komme jer selv til gode. Godt lobbyarbejde handler også om indpakning, sagde han.

– Men med den strategi er vi altså ikke lykkedes lønmæssigt, sagde Katja Schrøder, ph.d.-studerende og underviser ved kandidatuddannelsen ved SDU.

– Vi bliver stadig anset som Florence Nightingales. Den strategi har vi brugt i 300 år, måske er der bedre veje mod bedre løn, foreslog hun.

– Arbejdet for kvindernes sag er i hvert fald ikke i modsætning til bedre løn, men I skal også gøre alt muligt andet for at højne jeres værdi og fortælle om det, sagde Tobis Zacho Larsen.

Jordemødrene prøvede ved eftermiddagens gruppearbejde teorierne bag det gode lobbyarbejde af på spørgsmålet: Hvordan vil I fremme, at der kommer flere fritliggende klinikker i Danmark? Det rigtige svar kan blive til stor gavn i den aktuelle situation i Svendborg, hvor specialafdelingen står til lukning. Hvis det ikke lykkes at bibeholde fødeafdelingen, kunne en jordemoderledet klinik – måske – være et godt alternativ.

Ambassadøruddannelsen fortsætter frem til efteråret. 

Ambassadøruddannelsen

  • Jordemoderforeningen står for Ambassadøruddannelsen, der udbydes til kolleger, der ofte træder frem og varetager jordemoderinteresser på vegne af kollegerne.
  • Kurset henvender sig til alle autoriserede aktive medlemmer.
  • Kurset var planlagt til at rumme 20-25 deltagere, men pga. stor interesse valgte man at optage 37. Deltagere udvælges efter ansøgning, og man forpligter sig til at deltage i hele forløbet.
  • Ledere, tillidsrepræsentanter, forskere, aktivister eller andre, der er aktive for indirekte eller direkte at fremme jordemødres forhold, deltager på kurset.
  • Kurset behandler: Lobbyvirksomhed, medietræning, retorik, sociale medier og kampagner.