Gitte har fundet den perfekte kombination

Jordemødre arbejder med meget andet end fødsler. For at afspejle den bredde, der er i faget, tager vi i hver udgave af ’Jordemoderen’ med en jordemoder på arbejde. Denne gang Gitte Uldahl Larsen, der ved siden af sit job på Aalborg Universitetshospital er selvstændig ammevejleder.

To ammebesøg med Gitte

15. december 2022

Besøg hos en familie, som havde fået første barn, og som havde givet samlet set 200-300 ml modermælkserstatning efter amningerne hvert døgn.

Her var kunsten at få mors mælkeproduktion øget med udmalkning via pumpe og håndudmalkning, da kombinationen er bedst.

Jeg vejledte dem i at give bryst i stedet for sut, da børn som får tilbudt sut ofte får et til to måltider mindre ved brystet. Ifølge litteraturen bør sut først introduceres efter fem uger, hvilket jeg fortalte dem om.

Jeg anbefalede – som altid – også masser af hud til hud. Det er en fornøjelse at høre, hvordan kvinderne kan mærke, at mælken løber til, når børnene er tæt på kroppen. Vi som sundhedsfaglige skal have kvinderne til at fange budskabet: ’Ni måneder inde i maven først, derefter ni måneder udenpå maven’. Så ville mange amninger blive meget lettere.

En god uge senere fik jeg en sms fra kvinden, som skrev, at de var lykkedes med at reducere mængden af modermælkserstatning til 100 ml. Det er så lidt, at de blot manglede opbakning i deres tro på, at erstatning ikke var nødvendigt mere.

Jeg blev som altid glad for, at de værktøjer, jeg havde givet, havde hjulpet familien hjemme i deres lille ’ammerede’.

20. december

Dette besøg var hos et ungt par, som havde fået deres andet barn. Der var rigtig godt samarbejde parret imellem, og de tog ligeværdigt ansvar for begge deres børn på en meget fin og kærlig måde.

Parret havde selv ønsket mit besøg samme eftermiddag, og jeg forsøger altid at besøge familierne så hurtigt som muligt. Jeg har selvfølgelig mine vagter på fødegangen, men vi finder som regel ud af noget.

Moderen havde selv kunnet mærke, at barnet skulle have klippet tungebånd. Barnet var trods nogle svære første dage allerede over fødselsvægten. Men parret ønskede hjælp til ammestillinger, da de første dages amninger havde været smertefulde. Jeg fik hjulpet dem til amning uden smerter i laid back og liggende stilling. Det var den bedste julegave i hjemmet, kunne jeg høre på dem.

Min primære opgave var at støtte parret på den vej, som de allerede havde valgt. Deres første barn var blevet ammet, så de havde gode ammeerfaringer, og de var meget tydelige i deres kommunikation og VILLE sammen i mål med amningen. Det var en af de situationer, hvor det var tydeligt at mærke, at den bedste til at bakke op omkring amningen altid er partneren.

Gitte Uldahl Larsen

Alder: 53 år

Uddannet: 2007. Inden da uddannet som sygeplejerske i 1992.

Pluk fra CV’et: Arbejdede som sygeplejerske på børneog neonatalafdelinger indtil 2005. Derefter som jordemoder i Randers og Aalborg. IBCLC ammevejleder i 2013, recertificeret i 2018 og skal igen i 2023.

Nuværende stilling: Siden 2021 på nedsat tid (30 timer om ugen) på fødegangen og Afsnit for Familiebarsel på Aalborg Universitetshospital og selvstændig ammerådgiver i Ammereden.

Hvad er det bedste ved dit job?

Det er, at jeg har fundet en kombination af at være på fødegangen og have min virksomhed Ammereden. I 2022 havde jeg over 100 ammevejledningsbesøg. Jeg fyldes med energi, glæde og taknemmelighed efter hvert besøg i de private hjem. Post partum-forløbene er tit pressede på de danske hospitaler, og amningen bliver ofte nedprioriteret. Jeg oplever en anden ro uden pres på tiden i mine private besøg, som giver mig en utrolig glæde.

Tror du nogensinde, du vil søge helt væk fra arbejdet på fødegangen?

Jeg er ikke klar til at stoppe med fødslerne. Der er ingen tvivl om, at 37 timer om ugen på fødegangen er hårdt, når man har passeret de halvtreds. Men på 30 timer om ugen kan jeg holde til at være jordemoder – også til jeg bliver 70.

Hvad bruger du af din jordemoderviden, som ammevejleder?

Jeg spørger fx ind til graviditeten og fødslen. Jeg har jo en forståelse for, at tingene hænger sammen, fordi jeg er jordemoder.