Gentofte lukker før tid

For anden gang inden for et år ændrer politikerne i Region Hovedstaden pludselig planer og lukker en fødeafdeling med kort varsel.

Da Region Hovedstadens fødeplan var i høring i maj i år, var der ikke tale om, at fødeafdelingen på Gentofte Hospital stod lige for en lukning. Planen opererer med fem fødesteder i og omkring København, herunder fødeafdelingen på Gentofte, så det kom som en overraskelse af de store, da jordemødrene den 2. juli blev orienteret om, at deres arbejdsplads ville blive nedlagt fra 1. januar 2011. Indtil da havde de ansatte på fødeafdelingen fået at vide, at der var lange udsigter til, at fødeafdelingen skulle lukke. Ulla Skands er tillidsrepræsentant for jordemødrene og både harm og forundret over, at politikerne endnu engang tager noget, som for tillidsrepræsentanten minder om en hovsabeslutning, på svangreområdet.

– Vi gik i den tro, at Gentofte først ville lukke om 12-15 år, når det planlagte mor-barn-center stod klart på Rigshospitalet, som sygehusplanen lægger op til, siger tillidsrepræsentanten, der frygter de samme kaotiske tilstande, som herskede ved årsskiftet og i de første måneder af 2010 efter at alle fødsler fra Glostrup Hospital, blev flyttet til Herlev Hospital, før de fysiske rammer var klar.

Fusionen mellem de to nabohospitaler i Glostrup og Herlev skulle gå så hurtigt, at der ikke var tid til at blive færdige med den planlagte udvidelse af fødeafdelingen på Herlev, før fødslerne væltede ind. Resultatet var, at der blev indrettet fødestuer i rum, der ikke var beregnet til det og manglende koordination og vejledning af det fusionerede personale gav både frustration og usikkerhed. Også her var jordemødrene bibragt den tro, at fusionen ikke skulle finde sted før, lokaliteterne var på plads.

Økonomien kommer rullende
Det er endnu engang økonomi, der får regionspolitikerne til at træffe beslutningen om at fremrykke fusionen af fødeafdelinger. Et budgetforlig i efteråret 2009 medførte den fremrykkede fusion på de to hospitaler vest for København, mens det denne gang er tallene fra regionens andet kvartals regnskab, der har fået politikerne til at reagere med endnu en fremrykket fusion.

Flemming Pless (S), der er medlem af regionsrådet og formand for regionens serviceudvalg, ser ikke fremrykningen som ideel, men nødvendig.

– Dette er et spørgsmål om økonomien, der kommer rullende ind over os. Det er egentlig imod, det vi gerne ville, nemlig en mere glidende overgang, men vi er nødt til at forholde os til de økonomiske vilkår, siger regionspolitikeren, der er fuldt overbevist om, at fusionen vil give besparelser primært på personaleudgifterne.

Ulla Skands er mere tvivlende overfor, om centralisering af fødsler på store fødesteder giver den ønskede økonomiske gevinst.

– Argumentet for at fusionere nu er, at det kan give besparelser på 10 procent, men i min husholdningsøkonomi, så tror jeg ikke på det, siger Ulla Skands, der oplever, at svangreomsorgen sammen med psykiatrien og det langtidsmedicinske område er blevet ofre for de udgifter som behandlingsgarantien medfører.

– Når man når op over 3.000 fødsler årligt, så kræver det et ekstra vagtlag af speciallæger og så går regnestykket i minus i forhold til at beholde det mindre fødested. Jeg har indtrykket af at økonomien på fødeområdet på Gentofte er meget fornuftig og at den ikke berettiger til, at der pludselig skal spares. Derfor kan jeg ikke se andet end, at fødeområdet nu må holde for, for at der kan blive råd til regeringens behandlingsgaranti på resten af sundhedsområdet, siger Ulla Skands.

Påvirkelige politikere
Ifølge hospitalsplanen for Region Hovedstaden er målet, at de eksisterende fødeafdelinger indskrænkes til fire mor-barn centre med tilstedeværelse af både pædiatere og neonatologer. Lukningen af Gentofte er ifølge Pless et skridt mod at nå dette mål, selvom de bygninger, som forudsættes i hospitalsplanen, stadig ikke er eksisterende. Det vil betyde, at fødslerne fra Gentofte skal fordeles på de allerede eksisterende fødesteder i regionen.

– Jordemødrene skal flytte med der, hvor fødslerne flytter hen og jeg mener, at vi med fusionen har mulighed for at se hospitalsplanen kommer nærmere en virkeliggørelse, fordi vi sparer penge til at bygge nyt for. Men tanken er, at jordemødrene skal kunne ønske, hvor de gerne vil forsætte med at arbejde og jeg tror ikke, at det bliver aktuelt med fyringer, siger Flemming Pless, der mener, at en fuldt gennemført hospitalsplan på svangreområdet vil betyde forbedringer for de gravide og fødende. Når planen engang er gennemført vil det for eksempel ikke længere være nødvendigt at viderevisitere fødsler, som det i dag sker på grund af for lille kapacitet på et af regionens fødesteder, lover regionspolitikeren.

Flemming Pless er ikke bekendt med, at der er lavet en gennemgribende evaluering af fusionen af fødeafdelingerne på Herlev og Glostrup. Den økonomiske situation gør også, at der ikke er tid til at vente på en sådan, mener politikeren, der vil tage spørgsmålet om patientsikkerhed i forbindelse med den kommende fusion op i serviceudvalget.

– Det gør stort indtryk på serviceudvalget, hvis vi hører, at der er borgere, der ikke får de ydelser, som vi lover og de har krav på. Jeg vil gerne tage det på mig som et personligt ansvar, at vi i serviceudvalget arbejder for, at de fødeafdelinger, der skal have flere fødsler som følge af fusionen også får de ressourcerne, der skal til for at løfte opgaven, siger Flemming Pless.

Jordemødrene på Gentofte har imidlertid ikke opgivet at omgøre regionsrådets beslutning om en fremrykket lukning.

– Vi har ikke opgivet og kæmper mod lukningen og mødes tværfagligt på torsdag (den 5. august, red.) for at planlægge det i detaljer. Det er en dårlig beslutning politikerne har truffet, som samfundet ikke er tjent med. Og jordemødrene kan ikke leve med at skulle arbejde på fødesteder, hvor forholdene og lokaliteterne ikke er tilfredsstillende, så vi kan give den omsorg, som kvinderne har krav på, siger Ulla Skands.